Teknolojik Girişimlere Yönelik Ödüllü Yarışma, son başvuru tarihi: 13.03.201

Teknolojik Girişimlere Yönelik Ödüllü Yarışma, son başvuru tarihi: 13.03.201

By: Bülent Balyemez

Istanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜNOVA TTO ve İTÜ ARI Teknokent işbirliği ile yürütülen İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosistemi 2015 yılı başvuruları başlamıştır. 2011 yıllından bu yana düzenlenmekte olan İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosistemi, teknoloji tabanlı kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlerden yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan girişimciler yöneliktir. 2015 yılı için belirlenen Özel Kategoriler, Otomotiv ve Bulut Bilişimdir.

·     Bulut Bilişim ve Diğer Sektörler için son başvuru tarihi: 13 Mart 2015, Cuma

Otomotiv alanındaki başvurular için son tarih: 3 Nisan 2015, Cuma

Kimler başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya olmayan:

·        Yurtiçi (Açık Öğretim dahil) ve Yurtdışı Üniversitelerin Öğrencileri ve Mezunları

·        Diğer Girişimci Adayları

·        Girişimciler tek başına veya en fazla 4 kişiden oluşan gruplar halinde başvuru yapabilirler. Bir kişi, birden fazla girişimci gruba üye olamaz. Grupların Projeyi gerçekleştirebilecek temel mühendislik altyapısına, Projeyi ticari değere dönüştürecek temel pazarlama, finans ve sektör bilgisine ve ticari hayatın gerekliliği olan iletişim ve kendini ifade yeteneklerine sahip kişileri içermesi beklenmektedir.

Sektörler

·        Özel Kategori 1: Otomotiv

·        Özel Kategori 2: Bulut Bilişim

·        Diğer sektörler

Kuluçka ve Girişim Hızlandırma destek süreci

Ön Kuluçka

Ofis Alanı

İTÜ Çekirdek’e kabul edilen Girişimci ve Girişimci Grupları, İTÜ Arı Teknokent’te yer alan Ön Kuluçka Merkezini İTÜ Çekirdek Yarışma Finali’ne kadar kullanmaya hak kazanırlar. Ofis alanında, internet, elektrik, su, telefon, faks ve fotokopi ücretsiz olarak sunulmakta ve Girişimciler mutfak olanaklarından yararlanabilmektedirler.

Çekirdek Laboratuvar

Fikir ya da projelerini hayata geçirmeleri sürecine destek olabilmek amacıyla temel mühendislik ekipmanları, Girişimci ve Girişimci Gruplarının kullanımına sunulmaktadır. Temel mühendislik alanlarında Ar-Ge için gerekli donanımların bulunduğıu laboratuvar alanına gereken hallerde Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu yeni ekipmanlar da temin edilebilmektedir.

Dinlenme, Eğlenme ve Düşünme Alanı

Proje gelişimini ve girişimcilik ruhunu desteklemek ve grupların yenilikçi yönlerini geliştirmek amacıyla oluşturulan alanda  girişimcilere eğlence, sinerji ve yaratıcılık olanakları sunulmaktadır.

Toplantı ve Konferans Salonları

Toplantı Salonunda Girişimcilerin kendi aralarında, yatırımcılarla, antrenör ve mentörlerle toplantı yapmaları imkan sağlanmaktadır. Seminer Salonunda ise Çekirdek eğitmenleri, Girişimcilere bilgi ve deneyimlerini aktarmaktadırlar.

Hızlandırıcı

Çekirdek Mini MBA

Girişimcilere, hafta içi akşam saatleri ve hafta sonları girişimcilik eğitimleri verilecektir. Eğitimler sonunda katılımcılar, KOSGEB Girişimcilik Uygulamalı Girişimcilik Desteklerinden yararlanma imkanına kavuşacaklardır.

Çekirdek Cüzdan

Girişimcilere prototip geliştirmeleri için deney malzemesi ve hammadde alımları için 100 bin TL’lik fon sağlanacaktır.

Çekirdek Antrenör

Girişimcilere profesyonel danışmanlık desteği sağlanacaktır. Çekirdek Antrenörler listesi:http://www.itucekirdek.com/tr/network/antrenorler

Çekirdek Mentörler

Girişimcilere mentor desteği. Çekirdek Mentorlar listesi: http://www.itucekirdek.com/tr/network/mentorlar

Çekirek Menajerliği

Girişimcilere, basın, halkla ilişkiler ve iletişim alanlarında danışmanlık desteği sağlanacaktır.

Bing Bang

Girişimciler ve yatırımcıları bir araya getiren Bing Bang etkinliğinde toplam 1 milyon TL’lik çekirdek sermaye için Girişimciler sunum yapacaklardır. Etkinliğe ayrıca basın ve paydaşlar ve olası müşteriler de katılım göstereceklerdir.

Kuluçka

İTÜ Arı Teknokent’te Ofis

İTÜ Çekirdek süreci sonunda başarılı olup şirket kuran Yeni Girişim Firmalarına  İTÜ Arı Teknokent’te 1 yıl süre ile ücretsiz ve mobilyalı ofis alanları tahsis edilecektir. Girişimci firmalar, projelerini Teknokent yönetimine onaylattıktan sonra 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan teşviklerden de yararlanabileceklerdir.

Çekirdek Sermaye

Bing Bang etkinliğinin ardından Yeni Girişim Firmalarına, ödül olarak 100 bin, 50 bin, 25 bin ve 10 bin TL’lik Çekirdek Sermayesi sağlanacaktır.

Çekirdek Check-up

Yeni Girişim Firmalarına üretim, yönetim, pazarlama ve finans alanlarında fizibilite, işletme yönetimi, işletme Geliştirme ve büyüme yönetimi için danışmanlık desteği sağlanacaktır.

Girişim Analizi

Girişimin analizi yapılarak Melek Yatırımcılara yönelik tavsiye ve bilgiler içeren bir rapor hazırlanır.

Yatırımcı Buluşmaları

Melek Yatırımcılarla bir araya gelme ve projelerini tanıtma imkanı

Başvuru ve Değerlendirme süreci: http://www.itucekirdek.com/tr/takvim/2015-takvimi

Dikkat edilmesi gereken hususlar

·        Başvuru yapmayı düşünenlerin İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosistemi Başvuru & Süreç sayfasını incelemeleri tavsiye edilmektedir.

·        İTÜ Çekirdek’ten şifahen alınan bilgiye göre Girişimcilerin ve Girişimci Grubu üyelerinin, bir şirket sahibi veya ortağı olmaları başvurmalarına engel oluşturmamaktadır.

·        İTÜ Çekirdek’teki ilk başvurularında kabul edilmemiş ya da kabul edilmiş ama projesini hayata geçirememiş (finansman bulamamış) girişimci gruplar, aynı projenin geliştirilmiş hali ile İTÜ Çekirdek’e tekrar başvurabilirler.

·        İTÜ Çekirdek’e başvuran ve kabul edilen tüm girişimci grup üyeleri ön kuluçka ve hızlandırma süresince eğitim ve toplantılara %80 devam oranıyla katılmayı taahhüt etmiş olur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya getirilmemesi Girişimci Grup Performans Kriterlerine doğrudan etki eder.