IMMIB Ar-Ge Proje Pazarı 4. Dönem Proje Ödül Yarışması

IMMIB Ar-Ge Proje Pazarı 4. Dönem Proje Ödül Yarışması

By: Bülent Balyemez

,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’ne (İMMİB) bağlı Elektrik ve Elektronik Hizmet İhracatçıları Birliği (EEHİB), TET (Turkish Electro-Technology) Ar-Ge Proje Pazarı 4. Dönem Proje Ödül Yarışmasına başvurular başlamıştır. Proje Ödül Yarışmasının amacı, Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırılması, Ar-Ge destek programlarına başvurulmasına destek olunması ve sanayi ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulmasıdır.

Kimler başvurabilir?

·         Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişiler (ör. Ar-Ge Merkezleri, Araştırma Yapan Firmalar, Kamu Kurumları, Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.)

·         Başvurular grup olarak yapılabilmektedir. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.

Yarışma kategorileri: Ödül Yarışmasının ana teması Elektrik, Elektronik ve Bilişim olup başvuruların tercihan aşağıdaki alt-başlıklar ile ilgili olması tavsiye edilmektedir. Ancak Elektrik, Elektronik ve Bilişim alanındaki diğer ilgili proje başvuruları da Diğer kategorisi altında değerlendirmeye alınacaktır. 

·         Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları

·         Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar

·         Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları

·         Diğer

Ödüller: Yukarıda belirtilen her bir kategori için;

·         Birincilik Ödülü: 20 bin TL

·         İkincilik Ödülü: 10 bin TL

·         Üçüncülük Ödülü: 7500 TL

·         Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

Başvuru ve değerlendirme süreci

·         Son başvuru tarihi: 13 Şubat 2015

·         Ödüller 8 Nisan 2015 tarihinde düzenlenecek olan “TET Proje Baharı 4” etkinliğinde törenle takdim edilecektir.

·         Ulaşım masraflarında uçak,tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde, taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır.