AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu – IV Enerji Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu – IV Enerji Hibe Programı

By: Bülent Balyemez

, ,

Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu hibe programları aracılığı ile Türkiye ve Avrupa Birliği sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Sivil Toplum Diyaloğu-IV Hibe Programı ile belirlenen dokuz müktesebat başlığı ve politika alanında geliştirilecek ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine önemli katkı sağlayacak olan hibe projeleri aracılığıyla, Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasında güçlü bağlar kurulması ve işbirliğinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

 

Bu çerçevede, AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV projesi kapsamında 24 Şubat 2015 tarihinde duyurulan Enerji Hibe Programı altında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ile elektrik ve doğal gaz öncelik alanlarında geliştirilecek projelere yaklaşık 1 milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır.

 

Enerji Hibe Programları kapsamında Türkiye’den başvuru yapan STK’ların AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile ortak projeler geliştirmeleri zorunludur. Benzer şekilde AB üyesi ülkelerden başvuru yapacak kar amacı gütmeyen kuruluşların da eş-başvuran olarak Türkiye’den STK’larla ortak bir proje geliştirerek başvurmaları gerekmektedir.  Bu şartın sağlanması halinde AB Aday Ülkelerinden kar amacı gütmeyen kuruluşlar da geliştirilen projelerde eş-başvuran olarak yer alabileceklerdir.

 

 Hibe Programı  Öncelik Alanı  Toplam Bütçe €  Uygun Başvuru Sahileri  Eş-başvuran Olabilecekler
Enerji -Enerji verimliliği-Yenilenebilir enerji

-Elektrik ve doğal gaz

1.000.000 € Sivil Toplum Kuruluşları 

(Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar

Sivil Toplum Kuruluşları 

(Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar)

 

 

Öncelik Alanı 1: Enerji Verimliliği

–     Enerji verimliliği alanında aktif aktörler arasında ağ oluşturulması

–     Binalarda, ulaşımda ve sanayide enerji verimliliğinin artırılması;

–     Enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması

Öncelik Alanı 2: Yenilenebilir Enerji

–     Yenilenebilir enerji politikası mevzuatı ve sektördeki aktörlerin rol ve sorumluluklarını kapsayan çalışmaları

–     Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma/soğutma ve ulaşımda kullanılmasına yönelik araştırmalar

–     AB’de geliştirilen yeniliklerin araştırılması, transferi ve adaptasyonu

–     Araştırma ve geliştirme merkezleri arasında bağlantılar kurulması

–     Isınma, soğutma, taşıma ve elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin yerinde incelemeler yapılması

–     Yenilenebilir enerji sektöründeki faklı aktörler arasında ağlar kurulması

Öncelik Alanı 3: Elektrik ve Doğalgaz

–     AB ve Türkiye’de yerinde incelemeler yapılması

–     Elektrik ve doğalgaz sektörlerinde yer alan farklı aktörler arasında ağ oluşturulması

–     AB ve Türkiye’de elektrik ve doğalgaz sektörlerindeki aktörler arasında iyi uygulamaların paylaşımı

Her bir proje için Asgari hibe tutarı: 50.000 Avro ve Azami hibe tutarı: 150.000 Avro olarak belirlenmiştir

Başvurular için son teslim tarihi 25 Mayıs 2015’tir.

Detaylar ve sorularınız için bizi arayınız.

Saygılarımla
Menekşe DEMIREZEN
DTY DIŞ TİCARET YÖNETİMİ A.Ş.
Teşvik Eğitimi Danışmanı
Tel:  0 212 586 50 67
Cep: 0 532 332 32 99
Mail: menekse@disticaretyonetimi.com