YTB Yatırım Teşvik Belgesi ELEKTRONİK SİSTEMDE Hazırlama Çıkarma %100 Uygulama ve Ticaret Bakanlığı YENİ İhracat Destekleri Hakkında Karar Karar Sayısı: 5973 Teşvikleri DYS sistemi Uygulama Semineri ve Eğitimi

YTB Yatırım Teşvik Belgesi ELEKTRONİK SİSTEMDE Hazırlama Çıkarma %100 Uygulama ve Ticaret Bakanlığı YENİ İhracat Destekleri Hakkında Karar Karar Sayısı: 5973 Teşvikleri DYS sistemi Uygulama Semineri ve Eğitimi

By: Bülent Balyemez

, , , ,

Eğitim Tarihi: 19 November 2022 – 20 November 2022

Eğitim Saatleri: 09:30 – 17:30

YTB Yatırım Teşvik Belgesi ELEKTRONİK SİSTEMDE Hazırlama Çıkarma %100 Uygulama ve  Ticaret Bakanlığı YENİ İhracat Destekleri Hakkında Karar Karar Sayısı: 5973 Teşvikleri DYS sistemi Uygulama Semineri ve Eğitimi

19-20 Kasım 2022  Cumartesi ve Pazar Taksim Gönen Otelde UYGULAMALI yapılacaktır.

18.08.2022 Perşembe  yayınlanan 5973 Nolu karar ile bütün İhracat teşvikleri iptal edilip , yeni teşvikler yayınlanmıştır.   Eski teşvik ile ilgili hüküm ve tebliğler iptal edilmiştir.

5986 Sayılı E-İhracat Destekleri ( YENİ TEŞVİK )

YENİ İHRACAT TEŞVİKLERİ – DYS SİSTEMİ ÜZERİNDEN UYGULAMALI OLARAK ANLATILACAKTIR

Bu karar 18.08.2022 tarihinde yürürlüğe girer. Sadece fuar mevzuatı ile ilgili 2023 yılında başlayacak fuarlar için 01.01.2023 tarihindeki fuarlara uygulanır.

Yatırım Teşvik Sisteminde rakamlar, belgeler ve yatırım konuları değişti, değişiklikler uygulamalı anlatılacaktır.

Başvuru revize ve diğer işlemler artık ücretli oldu..

Bütün Devlet teşvikleri ile ilgili başvuru formları, mevzuatı, örnekleri eğitimden önce katılımcılara teslim edilecek, eğitim esnasında tek tek açılarak doldurulacaktır.

Danışmana İhtiyaç Olmadan Bütün Desteklerden Yararlanabilirsiniz.

Seminerde  TEŞVİK BAŞVURU EVRAKLARINI BİRLİKTE DOLDURACAĞIZ.

Bu eğitim sonucunda  isterseniz tek başınıza 500 Milyon Dolarlık Yatırım Teşvik belgesini bile nasıl çıkaracağınızı öğreteceğimizi taahüt ederiz.

Türkiye de ki Bütün verilen devlet destekleri anlatılacak, Yatırım Destek Belgesi nasıl çıkartılır, formlar nasıl doldurulur ?  Tamamlanmış 2 örnek proje vereceğiz ve 1 proje formlarını birlikte hazırlayacağız.
Destekler ile ilgili hepsinin uygulama formları, örnekler katılımcılara teslim edilecektir.

Sektörler:
Sanayi Yatırımları, Bütün Fabrikalar, Oteller, Entegre Hayvancılık Yatırımları (Büyükbaş ve Küçükbaş Et- Süt, kanatlı damızlık, et, yumurta, su ürünleri) Huzurevi, Öğrenci Yurdu, Yenilenebilir Enerji yatırımları, Soğuk Hava, Çelik silo, Paketleme Tesisleri, Hastane Yatırımları, Seracılık ve Mantar yatırımı ,Kömür Gazı ,Doğalgazdan Elektrik Üretimi ,Atık Geri Kazanım Tesisleri, Lisanslı Depoculuk, Okul yatırımları, sinema ve tiyatro gösteri merkezleri, Yazılım ve Bilişim şirketleri, Yurt Dışı Müteahhitlik, Sağlık Turizmi, Eğitim, Hastaneler, Film Sektörleri, Belediyeler, Vakıflar, Dernekler ve STK gibi bir çok sektör desteklerden yararlanabilir…  Burada yazmayan Sektörler için bizi arayın

Uygulamalı Seminer Konuları:

1- Yatırımlara Bedelsiz Devlet Arazisi veriliyor. Nasıl alırım ? Tahsis örneklerle anlatılacaktır.

– Milli Emlak Arazilerine Bedelsiz Tahsisi

– Orman Arazilerine Yatırım Tahsisi

– OSB Organize Sanayi Bölgelerinde Bedelsiz Yer Tahsisi

– Yeni Özel Organize Sanayi Bölgeleri Destekleri

2- Yatırım Teşvik Belgesi Formları Elektronik E-TUYS sisteminde Hazırlama ( % 100 Uygulama, formlar birlikte hazırlanacak, 2 farklı örnek teslim edilecek )

– Teşvik Belgenizi tek başınıza çıkaracaksınız, takip edip revize edebileceksiniz ve belgenizi kapatabileceksiniz.

3- Yatırımlarda Devlet Yardımları ( Gelir ve Kumrumlar  EK Vergi indirimleri, SSK, KDV, Gümrük vergilerinde muafiyet, Faiz desteği vb)

4- Yatırımlarınıza Bina inşaat Ruhsat Muafiyeti Teşviki ve Sözleşmelerinizde Damga vergisi Muafiyeti

5- Yatırımların Proje Bazında Desteklemesi.  ( Projeni devlete anlat, %100 e varan yatırımı devlet karşılasın !!! )

6- Cazibe Merkezleri destek Programı – 2019 da komple değişti. Enerji Desteğini istemeyi unutmayın.

7 – YENİ İhracat Destekleri Hakkında Karar Karar Sayısı: 5973 Teşvikleri

1- Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemleri %50 oranında yıllık 4.000.000 TL ye kadar desteklenir

2- Yurt dışı Marka Tescil Desteği

Şirketlerin Türkiye de tescilli markalarının yurtdışında tescil ve korunma giderleri %50 oranında yılllık 750.000 TL ye kadar desteklenir

En fazla 4 yıl destek verilir.

3- Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği ( YENİ -YENİ )

Şirketlerin ihracat potansiyelini arttırmak için pazara giriş için alacakları danışmanlık ve rapor giderleri %50 ve proje başına 200.000 TL desteklenir.

Bir şirket sadece 2 kere yararlanabilir.

4- Yurt dışı pazar araştırması desteği

Yurt dışı seyahatlerde ulaşım ve konaklama gideri %50 oranında faaliyet başı 100.000 TL ye kadar desteklenir.

bir şirket yılda 5 toplamda 20 adet yararlanabilir.

5- Yurt dışı fuar desteği

Bir takvim yılı içerisinde 5 Fuar desteklenir.

Stand m2 bedeli üzerinden %50 desteklenir. Hedef ülkelerde + 20 puan %70 desteklenir.

Genel nitelikli fuar 150.000 TL

Sektörel nitelikli 250.000 TL

Prestijli fuarda 750.000 TL yi geçemez

6- Yurt içi Fuar Desteği

Bakanlığın yurt için fuar listesindeki fuarlar desteklenir. Bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 fuar desteklenir.

Yer kirası ve stand bedeli %50 80.000 TL ye kadar desteklenir.

7- Yurt dışı şirket ve yurt dışındaki şirketlere ait marka alım desteği

Bakanlıktan Ön izne tabidir.

Yurt dışında şirketlerin /markaların alımına direkt destek vermez.. Marka yada şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine yönelik %50 oranında yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışındaki şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 7.500.000 TL’ye kadardır

ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışındaki şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi 5 puan, doviz kredileri ve dovize endeksli kredilerde 2 puan toplam 45.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışındaki şirketlere ait marka alımında kullanılan kredi faiz Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puan, doviz kredileri ve dovize endeksli kredilerde 2 puan toplam 30.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

8- Küresel Tedarik Zinciri Desteği

Ön izin ve proje başvurusu yapılması gerekmektedir.

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine, ekipman donanım, yazılım, eğitim, danışmanlık, sertifikasyon, test, analiz ve doğrulama giderleri desteklenir.

Proje boyunca %50 oranmda15.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Her bir şirket sadece 1 proje yapabilir

9- Yurt Dışı Birim kira desteği

Şirketlerin Türkiye de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşım ofislerinin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 2.000.000TL’ye kadar %50

oranında desteklenir

Her bir ülke için 4 yıl desteklenir

Toplam 25 birim için desteklenir

10- Tanıtım Desteği

– Yurt birimi bulunan şirketlerin, Türkiye de üretilen ürünleri ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri %50 oranında yurt dışı birimi bulunan ülkede yıllık 2.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

– Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye de üretilen ürünler ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama %50 oranında ve yıllık 4.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Tanıtım desteğinden her bir şirket 4 yıl yararlanır.


11- Eximbank’m uyguladığı faiz oram ile CIRR arasmdaki farkın desteklenmesi ve Eximbank ihracat kredi sigortası tazmin desteği -YENİ


CIRR(Co mmercial Interest Reference Rates/Reforans ticari faiz oranlan): Ekonomik işbirligi ve Kalkınma örgütü (OECD) kapsammda uygulanan minimum faiz oranı

Yıllık 20.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

12 -Tasarım ve ürün geliştime projesi destegi

Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği şirketlerin tasarımcı modelist, mühendis istihdamı, ekipman, makine, malzeme , yazılım %50 3 yıl boyunca %50 oranında ve toplamda 5.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Bir şirketin sadece 1 adet projesi desteklenir.

13- YENİ TURQUALİTY DESTEKLER

14- 5986 Sayılı E-İhracat Destekleri ( YENİ TEŞVİK )

Devlet Teşvikleri uygulama semineri için katılım sertifikası verilecektir.

Eğitim Konusu: Yeni Yatırım Teşvik Belgesi Hazırlama %100 Uygulama ve Ticaret Bakanlığı DYS Uygulama Semineri

Eğitim yeri Tarihi:  19-20 Kasım  2022 Cumartesi ve Pazar – İstanbul Taksim Gönen Otel  

Eğitim Saati: 09.30 – 19.00

Eğitim Bedeli 10.000 TL + 1800 TL KDV  = 11.800 TL. dir.

Eğitim 10 kişi ile sınırlıdır  .Eğitim bu tarihte, tarih değişikliği olmaksızın yapılacaktır.

Devlet Teşvikleri Danışmanı

Bülent BALYEMEZ

Tel : 0212 586 50 67
Cep : 0532 332 32 99

Adana Adıyaman 1 2 3 4 Ağrı 5 Amasya 6 Afyonkarahisar Ankara 7 Antalya 8 Artvin 9 Aydın 10 Balıkesir 11 Bilecik 12 Bingöl 13 Bitlis 14 Bolu 15 Burdur 16 Bursa 17 Çanakkale 18 Çankırı 19 Çorum 20 21 Denizli Diyarbakır Edirne 23 22 24 Elazığ Erzincan Erzurum 25 28 26 Eskişehir Gaziantep Giresun 27 29 31 Hakkâri Hatay Gümüşhane 30 33 32 Isparta Mersin 34 İstanbul İzmir 35 37 36 Kars Kastamonu Kayseri 39 38 40 Kırşehir Kırklareli 42 41 Kocaeli Konya Kütahya 43 45 44 Malatya Manisa Mardin 48 47 46 Kahramanmaraş Muğla Muş 49 51 50 Nevşehir Niğde Ordu 52 54 53 Rize Sakarya Samsun 55 57 56 Siirt Sinop 58 Tekirdağ Sivas 59 61 60 Tokat Trabzon Tunceli 63 62 65 Uşak Van Şanlı urfa 64 67 66 Yozgat Zonguldak Bayburt 70 69 68 Aksaray Kırıkkale Karaman 71 72 74 Bartın Batman Şırnak 73 76 75 Ardahan Iğdır Karabük 79 78 77 Yalova Kilis Osmaniye 80 81 Düzce