Yeni CAZİBE MERKEZLERİ HİBESİ – Bütün DEVLET TESVIKLERI ve HIBELERI EGITIMI

Yeni CAZİBE MERKEZLERİ HİBESİ – Bütün DEVLET TESVIKLERI ve HIBELERI EGITIMI

By: Bülent Balyemez

, ,

** Yeni CAZİBE MERKEZLERİ HİBESİ – İlk Başvuran Avantaj elde eder Ocak 2017 Yayınlandı ( %80 e Varan Hibe )

** Yeni PROJE BAZLI TEŞVİK KANUNU YAYINLADI* Aralık 2016 Yayınlandı (  %50 Hibeli Yatırım )

AÇIKLANAN ve GÜNCEL 2017 YENİ ve BÜTÜN DEVLET TEŞVİKLER ile HİBELER, KREDİLER

24-25 Şubat 2017 Cuma ve Cumartesi// Yeni Teşvik Kanunu ve Bütün Devlet Teşvikleri ile AB Hibeleri Eğitimi ve

26      Şubat  2017 Pazar// YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Devlet Arazisine Bedelsiz Kiralama, Teşvik Belgesi Çıkarma, Revize, Kapama ve Yatırım Fizibilitesi Hazırlama Eğitimi, İstanbul Taksim Gönen Otelde 

Kayıt İçin: Tel: 0212 586 50 67- 0532 332 32 99

ILK BASVURAN KAZANIR YENI TESVIK KANUNU -Devlet Yatırımlara BEDELSİZ ARAZİ TAHSİSİ VERİYOR. Sanayi Fabrikaları, Hayvancılık, Okul, Öğrenci Yurdu, Turizm,  Tarım, Soğuk Hava, Lojistik, Hastane, Huzur evleri, Tarım Sera, Geri Donuşum Tesisleri için Bedelsiz ARAZI TAHSISI veriliyor

Cazibe Merkezleri Hibe Programı ( YENI -Ocak 2017 Yayınlandı ) İlk Başvurun KAZANIN…

– Fabrika – Üretim Yatırımlarına , – Üretim Tesisi Taşınma Hibesi ( İlk Defa ), – Çağrı Merkezlerine Hibe,– Veri Depolama Merkezi Yatırımları

Hibe Konuları

– Yatırım Yeri Tahsisi

– Binanın Yapım Hibesi

– Faizsiz Yatırım Kredisi

– Faiz indirimli işletme kredisi

– Danışmanlık alım hibesi

– Nakdi Taşınma Desteği

– Fiber Altyapı Hibe Desteği

– Personel eğitimi Hibesi

– Enerji Desteği

Yeni PROJE BAZLI YATIRIM HİBESİ ( YENI- Aralık 2016 )

Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine sahip olan ve proje bazında desteklenmesi

a) kurumlar vergisi oranını %100’e kadar indirimli uygulatmaya ve yatırıma katkı oranını %200’ü geçmemek üzere belirlemeye veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlarvergisi istisnası

b) stopajı teşvikinden yararlandırmaya,

c) Gümrük vergisi muafiyeti tanımaya,

ç)  49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine,

d) prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına,

e) İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadarının en fazla 10 yıla kadar karşılanmasına,

f) Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteğisağlanmasına,

g) Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteğiverilmesine,

ğ) Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunmasına,

I) Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek ÜRETİLEN ÜRÜN alım garantisi verilebilir.

* Teknoloji yoğunluklu yatırımlara yeni teşvikler- ekim 2016

%50 TEŞVİK KONULARI

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,

b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

ç) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

d) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,

f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,

g) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası, üst limitini geçemez.

(2) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

a) Kırsal turizme yönelik yeni tesis yatırımları için 1.500.000 Türk Lirası,

b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerine yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası,

c) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası

ç) Bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası, üst limitini geçemez.

24-25-26 Şubat 2017 Cuma- Cumartesi ve Pazar 2 Farklı Eğitim programı ISTANBUL Taksim Gönen Otelde – Teşvik alanında Türkiye nin en iyi ismi, Istanbul Universitesi Öğretim görevlisi Uygulamacı Hocamız anlatacaktır. 

Amaç = Danışmana ihtiyaç olmadan

Bütün  Devlet Teşvikleri ve Hibeleri Nelerdir? Nasıl yararlanacaksınız, Uygulama Örnekleri ve başvuru evrak detayları teslim edilecektir.

Sadece 15 Kişi ile sinirli olarak katılımcıya en üst seviyede eğitim hedeflediğimiz için yer rezervasyonu yapılmasını rica ederiz.

2 FARKLI EĞİTİM PROGRAMI DETAYLARI AŞAĞIDADIR

24-25 Şubat 2017 Cuma ve Cumartesi Istanbul Taksim Gönen Otelde

Teşvik Kanunu, Bütün Devlet Teşvikleri HİBELERİ ve AB Hibeleri Eğitim Konuları :

1- Yatırım Teşvik Kanunu Nedir? Nerelerde Uygulanır? Nasıl Yararlanabilirim? 

– Bölgesel Teşvik Kapsamındaki Teşvikler,  – Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi,

– SSK Primi İşveren Hissesinin Hazine tarafından karşılanması,

Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi,  – KDV İstisnası

– Gümrük Vergisi Muafiyeti  – Faiz Desteği  – STRATEJIK Yatırımlara ekstra destekler.

– YENI PROJE BAZLI YATIRIM TESVIKLERI

2- Yeni PROJE BAZLI YATIRIM HİBESİ

Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine sahip olan ve proje bazında desteklenmesi

a) kurumlar vergisi oranını %100’e kadar indirimli uygulatmaya ve yatırıma katkı oranını %200’ü geçmemek üzere belirlemeye veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlarvergisi istisnası

b) stopajı teşvikinden yararlandırmaya,

c) Gümrük vergisi muafiyeti tanımaya,

ç)  49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine,

d) prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına,

e) İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadarının en fazla 10 yıla kadar karşılanmasına,

f) Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteğisağlanmasına,

g) Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteğiverilmesine,

ğ) Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunmasına,

I) Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek ÜRETİLEN ÜRÜN alım garantisi verilebilir.

* Teknoloji yoğunluklu yatırımlara yeni teşvikler- ekim 2016

3– Cazibe Merkezleri Hibe Programı

– Fabrika – Üretim Yatırımlarına , – Üretim Tesisi Taşınma Hibesi ( İlk Defa ), – Çağrı Merkezlerine Hibe,– Veri Depolama Merkezi Yatırımları

Hibe Konuları

– Yatırım Yeri Tahsisi

– Binanın Yapım Hibesi

– Faizsiz Yatırım Kredisi

– Faiz indirimli işletme kredisi

– Danışmanlık alım hibesi

– Nakdi Taşınma Desteği

– Fiber Altyapı Hibe Desteği

– Personel eğitimi Hibesi

– Enerji Desteği

4- ? Hibelerden nasıl yararlanabilirim? AB HİBELERİNDEN YARARLANIN! Avrupa Birliği Teşvikleri nelerdir

5- Devletten Nasıl Arazi Alabilirim? BELSİZ ARAZI DESTEĞİ Nasıl Uygulanır. YENI Değişikliklerle

6- ARGE KANUNU neler getirdi? ARGE Teşviki ve TÜBİTAK uygulamaları.

AR-GE Kanunda devrim gibi değişiklik %40-95 arası ARGE HIBELERI

   –  Enerji Ar-Ge si

   –   Ar-Ge Harcamalarına Hibe ve İndirimli Faiz Kredisi

7. Şirket Teşvikleri

– Yurtiçi Fuar katılımları Desteklenmesi Yeni

– Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

( CE, TUV, TSE GOSTR, SASO vb Belgelerin Alım Hibesi)

– Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi

– Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesi

– Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi

– Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

– Yurt dışı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

   (  , araç kiralama hibesi ) Uçak bileti, otel konaklama

– Uuslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

– Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

   ( Yurt dışı Ofis, Mağaza, showroom, depo, reyon raf, Sera KIRA HIBESI)

– Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

– Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

– Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıtynin Desteklenmesi

8- HİBELERİ VE UYGULAMALARI. YENI KOSGEB TEŞVİKLERİ,TEŞVİK ORAN VE RAKAMLARI DEĞİŞTİ KASIM 2016

– KOSGEB Proje Kapsamında Hibeler- KOBİ PROJELERİ ve HAZIRLAMA ŞABLONU

1. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI – MAKINE EKIPMAN ALIM HIBE ÇAĞRISI

2. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

3. İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

4- AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destekleri

5- Yeni GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

6- Genel Destek Programı

– Yurt İçi Fuar Desteği,  – Yurt Dışı İş Gezisi Desteği , – Tanıtım Desteği ,- Eşleştirme Desteği

– Nitelikli Eleman İstihdam Desteği , – Danışmanlık Desteği , – Eğitim Desteği

– Enerji Verimliliği Desteği, – Tasarım Desteği, – Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

– Belgelendirme Desteği, – Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği, – Bağımsız Denetim Desteği

– Gönüllü Uzmanlık Desteği,

9- DESTEKLERİ EXİMBANK

– İhracat Kredi Sigortası – Gemi inşa ve İhracatın Finansman Programı

– Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı

– Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi

– Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (Karayolu/Denizyolu /Havayolu)

– Turizm Pazarlama Kredisi  – Yurt Dişi Fuarlara Katilim Kredisi

Kanunun Getirdiği Avantajlar10- Serbest Bölgeler

12- Yabancı Kaynaklı Kredilerden Nasıl Yararlanabiliriz. YURT DIŞI Düşük faizli Krediler!

– Tarım Makineleri Hibe Desteği. BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ %50 Hibe

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,  b) Tarım makinaları alım hibesi %50

13- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi % 50 HİBE

14- ENERJI SEKTORU ARASTIRMA-GELISTIRME PROJELERI DESTEKLEME PROGRAMINA (ENAR) TESVIGI

15- TURIZM TESVIK KANUNU ve YENI TURIZM TESVIGI

16- Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma Hibeleri – IPARD 2

–  Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

– Süt Üreten Tarımsal İşletmeler, – Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

– Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler ,  – Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

– Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar , – Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

– Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması , – Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması , – Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

– Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme , – Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması , – Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması

– Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri , – Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri

– Su ürünleri yetiştiriciliği, – Makine Parkları, – Yenilenebilir enerji yatırımları

17- Kültür Yatırımları destek ve hibeleri. ( ) Bina yenileme hibeleri ve birçok teşvik

18- AB Hibe çağrıları ve Özel Vakıf Hibe çağrıları

19- Enerji Verimliliği Destekleri

20- Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörüne yönelik destekler

– Hastane,  –  Sağlık turizmi şirketleri,  – Bilişim Şirketleri,

– Okul ve Üniversiteler,  – Film yapım ve Dağıtım Şirketlerine destekler.

21- Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına ENERJİ FATURA HİBESİ

22- 0 FAİZLİ ve DÜŞÜK FAİZLİ HAYVANCILIK ve TARIM KREDİLERİ AÇIKLANDI 2016

23- İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ HİBESİ

24- ve TEŞVİKLERİAĞAÇLANDIRMA HİBELERİ. CEVİZ, BADEM, ORMAN AĞAÇLARI HİBESİ

25- ARGE KAYNAKLI ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE YÖNELİK MAKİNA EKİPMAN ALIMI HİBESİ 4 MİLYON TL Hibe

26- Kültür Yatırımları, Kültür varlıkları Restorasyon Hibesi

27-  Yeni SIFIR Faizli Krediler

28 – Gençlik ve Spor Bakanlığı Hibeleri.

29- Kalkınma Ajansları Hibe Çağrıları

30- Sağlık Hizmetleri alanında %50 Hibe Yatırım Programı Programı

100 Vergi Muafiyetli Yatırım Konuları31-  %

26 Şubat Pazar 2017 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ HAZIRLAMA, TAKIP, ÇIKARMA, KAPAMA ve YATIRIM FİZİBİLİTESİ HAZIRLAMA UYGULAMA EĞİTİMİ.

DANIŞMANA İHTİYACINIZ OLMADAN YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİ SIZ ÇIKARIN. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÇIKARMADAN YATIRIM YAPMAYINÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI. AVANTAJLAR UZATILDI-Türkiye’de TEŞVİK KANUNUNDAN yararlanmak içim Yatırım Fizibilitesinin hazırlanması ve Yatırım Teşvik Belgesinin çıkartılması gerekmektedir.

Eğitimimizin amacı Hiç bir danışmana ihtiyacınız olmadan Yatırım Fizibilitesinin hazırlanması, Yatırım Teşvik için on hazırlık, Yatırım Teşvik Belgesi Çıkartılması asamalar ve Kapama işlemlerinin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.

– 2 Adet Örnek projeler dağıtılacak olup, beraber 1 örnek proje hazırlanacaktır.

*** TEŞVİK KANUNU KAPSAMINDA SANAYİİ ve FABRİKA YATIRIMLARI, MAKİNE EKİPMAN YATIRIMLARI, HAYVANCILIK PROJELERİ, TARIM SERA YATIRIMLARI, HUZUREVİ, OKUL, ÖĞRENCİ YURTLARI, SOĞUK HAVA, LİSANSLI DEPOCULUK ve HASTANE YATIRIMLARI ile GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ İÇİN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÇIKARMAK GEREKMEKTEDİR.

Eğitim Programı Detayları Aşağıdadır.

Amaç danışmana ihtiyaç olmadan yatırım teşvik belgesi nasıl hazırlanır, doldurulur ve kapatılır. En az 2 örnekle anlatılması.

Sadece 12 Kişi ile sinirli olarak katılımcıya en üst seviyede eğitim hedeflediğimiz için yer rezervasyonu yapılmasını rica ederiz.

1- Yeni Yatırım Teşvik Nedir? Nerelerde Uygulanır? Nasıl Yararlanabilirim?

– Yatırım Teşvik Belgesi,

– Bölgesel Teşvik Kapsamındaki Teşvikler,

– Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi,

– SSK Primi Isıveren Hissesinin Hazine tarafından karşılanması,

– Yatırım Yeri Tahsisi,

– KDV İstisnası

– Gümrük Vergisi Muafiyeti

– Faiz Desteği

– SSK Isça ve stopaj desteği

– Büyük ve Stratejik Yatırımların Desteklenmesi

2- Yatırım Fizibilitesi Nedir? Nasıl Hazırlanır? Örnekler ve uygulama ile hazırlanacak.

3- ÇED Raporu Başvuruları, Takip edilmesi gerekli kurallar.

4- Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl çıkartılır, takip edilir kapatılır.

5- Müracaat Edebilecek gerçek ve Tüzel Kilsiler.

6- Devlet arazisi nasıl alınır. Bütün asamalar.

7- Sabit Tutar ve Asgari yatırım kapasiteleri

8- Müracaat mercii ve Yatırım Teşvik Belgesinin Başvurusunun değerlendirilmesi

9- Yatırıma başlama, tamamlama ve Belge kapama işlemleri

10- Cezai Uygulamalar.

11- Kullanılmış makina ve teçhizat ithali.

12- Yatırım Teşvik Belgesinde Finansal Kiralama İşlemleri.

13- Belge zayii, Tamamlama vizesi ve İhtilaflı durumlar.

Detaylar ve sorularınız için bizi arayınız.

Her iki eğitimin toplam katılım bedeli ise, İNDİRİMLİ 1000 TL + KDV den kayıt yapabilirsiniz.

Eğitim Konusu:BÜTÜN DEVLET TEŞVİKLERİ, HİBELERİ ve AB HİBELERİ EĞİTİMİ

24-25 Şubat 2017 Cuma ve Cumartesi İstanbul da. Eğitim Tarihi:

İstanbul – Taksim Gönen Otel Eğitim Yeri:

09.30 – 18.00 Eğitim Saati:

Eğitim Ücreti: 840 TL+ KDV.

Eğitim Konusu:YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ve YATIRIM FİZİBİLİTESİ HAZIRLAMA UYGULAMA EĞİTİMİ

26 Şubat 2017 Pazar İstanbul da. Eğitim Tarihi:

İstanbul – Taksim Gönen Otel Eğitim Yeri:

09.30 – 17.30 Eğitim Saati:

Ücreti: 840 TL+ KDV. Detaylar ve Sorularınız için bizi arayabilirsiniz Eğitim

Saygılarımızla,

Saygılarımla
Menekşe DEMIREZEN
DTY DIŞ TİCARET YÖNETİMİ A.Ş.
Teşvik Eğitimi Danışmanı
Tel:  0 212 586 50 67
Cep: 0 532 332 32 99
Mail: menekse@disticaretyonetimi.com