Yatırım Teşvik Mevzuatında Çok Önemli Değişiklik Yapıldı ( 21.08.2020 )

Yatırım Teşvik Mevzuatında Çok Önemli Değişiklik Yapıldı ( 21.08.2020 )

By: Bülent Balyemez

, , ,

Sayın DTY DIŞ TİCARET YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. Müşterimiz;

21 Ağustos 2020 Tarihli ve 31220 Sayılı Resmi Gazete de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) yayımlandı.

Bu Karar ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da çok önemli değişiklikler yapılmıştır.

Aşağıda değişikliklerin konu başlıkları, ekte ise eski ve yeni yapılan düzenleme karşılaştırılmalı verilmiştir.

Ekteki Karşılaştırmayı Mutlaka gözden geçirmenizi rica ederiz

21.08.2020 Resmi Gazete Sayı 31220

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

(Karar Sayısı: 2846)

KONU: Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklik Yapıldı.

21 Ağustos 2020 Tarihli ve 31220 Sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) yayımlandı.

Bu Karar ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın;

Özet:
– “Stratejik yatırımlar” başlıklı 8 inci maddesinde,- “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesinde,- “Faiz veya kâr payı desteği” başlıklı 11 inci maddesinde,- “Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 12 nci maddesinde,- “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinde,- “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18 inci maddesinde,- “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24 üncü maddesinde,- “Diğer desteklerden yararlanma” başlıklı 29 uncu maddesinde,- Geçici 8, 9 ve 13 üncü maddelerinde,- Ek-1 sayılı ve “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” tablosunda,- EK-2A sayılı ve “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” başlıklı tablosunda,- EK-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunda,- EK-4 sayılı ve “Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” başlıklı ekinde,- EK-6 sayılı ve “4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları” başlıklı tablosunda değişiklikler yapılmıştır.Ayrıca aynı Karara EK-7 sayılı ve “Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler” başlıklı tablo eklenmiştir.

Aşağıda değişikliklerin konu başlıkları, ekte ise eski ve yeni yapılan düzenleme karşılaştırılmalı verilmiştir.

Mutlaka gözden geçirmenizi rica ederiz

DTY DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Bülent BALYEMEZ

0532 332 32 99