Uruguay’da Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (25-29 Mayıs 2015)

Uruguay’da Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (25-29 Mayıs 2015)

By: Bülent Balyemez

Uruguay’da Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (25-29 Mayıs 2015)

1. BM Latin Amerika va Karayipler Ekonomik Komisyonu tarafından açıklanan verilere göre, son 10 yıldır yüksek hızda büyüyen Latin Amerika bölgesi ile ÇHC arasındaki ticaretin, 2009 yılından bu yana ilk kez düşüş göstererek 2014 yılında 269 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiği ve bu meblağın 2013 yılına kıyasla %2 oranında azalmaya karşılık geldiği bildirildi. Rapordaki bilgilere göre, Arjantin, Uruguay ve Paraguay ÇHC ile ticaretlerinde değişen oranlarda açık veren ülkeler arasında yer alıyor.

2. Paraguay Cumhurbaşkanı Horacio Cartes’in Haziran ayı başında Uruguay’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği ve bu ziyaret vesilesiyle, Uruguay ve Brezilya’nın AB ile Mercosur arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılmasına ilişkin yeni yaklaşımına destek vermesinin beklendiği basında yer aldı.

3. BM Latin Amerika va Karayipler Ekonomik Komisyonu tarafından hazırlanan konuyla ilgili bir Rapor’da, 2014 yılında doğrudan yabancı yatırım girişi bakımından Uruguay’ın Latin Amerika bölgesinde 5inci sırada yer aldığı bildirildi. Uruguay’a gelen yabancı yatırımın 2,755 milyar Dolar düzeyinde ve GSYH’sının %5’i oranında gerçekleştiği belirtildi.

4. Uruguay’ın Panama’ya kemiksiz büyükbaş hayvan eti ve süt ürünleri ihracatına başlamasına yönelik olarak gerekli sürecin tamamlandığı basına yansıdı.

5. İlgili sektör kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, 2014 yılında Uruguay’daki süt üretiminin 2.3 milyon litreye ulaştığı, üretimin %28’inin iç piyasadaki tüketildiği, %72’sinin ihraç edildiği ve 832 milyon Dolar seviyesinde ihracat geliri yaratıldığı beyan edildi. İhracatta ana pazarların Venezüela, Brezilya, Rusya Federasyonu, Cezayir ve ÇHC olduğu, 2015 yılında Japonya pazarına girilmesinin yanısıra, Küba’ya yönelik ihracatın artırılmasının hedeflendiği bilgisi verildi.

6. 2014 yılında Uruguay piyasasında Asya (özellikle ÇHC) menşeli taşıt araçlarının yüksek bir artış gösterdiği ve satılan her 10 aracın beşinin bu ülkelerden olduğu bildirildi. Sektör kuruluşunca sağlanan veriler çerçevesinde, 2014’te Uruguay’da satışı gerçekleşen taşıtların % 28’i ÇHC, %14’ü Hindistan, %11 Güney Kore menşeli olup, üç ülke toplamının %53’e ulaştığı vurgulandı. Diğer kaynak ülkelerin ise Brezilya %21, Meksika %11, Fransa %7, Arjantin %4 ve diğer ülkeler %4 olduğu rapor edildi.

7. Uruguay ve  Brezilya Cumhurbaşkanları tarafından, üçüncü ülkeler ile tercihli ticaret düzenlemelerinin görüşülmesi konusunda Mercosur üyelerinin topyekün hareket etmesine ilişkin kuralların esnetilmesine yönelik talebine karşılık, Arjantin’in aksi yönde görüş beyan ettiği ve mevcut düzende hareket edilmesini savunduğu haberlerde yer aldı. Arjantin’in Montevideo’daki Büyükelçisi Dante Dovena tarafından verilen beyanatta, diğer hususların yanısıra, Mercosur’un birlik içerisinde hareket etmesi gerektiği ve AB üyelerinin sanayilerine serbest geçiş hakkı tanıyan bir anlaşmaya imza atmayacakları vurgulandı.

8. Uruguay Merkez Bankası Başkanı Mario Bergara, uluslararası konjonktürün enflasyonist bir baskı yarattığını dile getirdi. Doların güçlü pozisyonu, ülke ekonomisinin bölge ülkelerine kıyasla yüksek seyreden büyüme hızı ve düşük düzeydeki işsizliğin sürmesinin öngörüldüğünü ve bu tablonun enflasyon ile mücadeleyi zorlaştırdığını vurguladı. Nisan ayında %0.57 düzeyinde gerçekleşen enflasyonun son 12 aylık enflasyonu %8.23 seviyesine yükseltmesi konusunda Bergara, enflasyonun hedefin üzerinde bulunmakla birlikte, ekonomik kararları etkileyecek noktada olmadığına işaret etti.