Uruguay’da Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (18-22 Mayıs 2015)

Uruguay’da Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (18-22 Mayıs 2015)

By: Bülent Balyemez

Uruguay’da Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (18-22 Mayıs 2015)

1. İlgili sektör kuruluşu tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2014 yılında Dolar bazında bankacılık sektörü cirosunda bir önceki döneme kıyasla %5.5 oranında artış kaydedildi. Bununla birlikte, 2013 yılı performansı (yaklaşık %20 artış) ile kıyaslandığında, söz konusu oranın esasen yavaşlama anlamına geldiğine işaret edildi. Yavaşlamanın, 2013 yıl ortasından itibaren döviz cinsinden kredi kullanım artış hızında gözlenen düşüşten kaynaklandığı, zira döviz cinsinden mevduat hesaplarındaki gelişim trendinin hemen hemen aynı kaldığı belirtildi.

2. Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa, Uruguay’ın tüm üye ülkeler ile danışmalarda bulunduğunu ve bazı zorluklarla karşılaşılsa da, Mercosur ülkelerinin, blok dışındaki ülkeler ile münferiden ticaret anlaşmaları müzakere etmesine yönelik mekanizmaların araştırılması konusunda üyeler arasında ön mutabakat sağlandığını beyan etti. Bu durumun, üye ülkeleri blok olarak müzakere etmeye zorlayan 32/2000 sayılı Karar’ın “esnetilmesi” anlamına geleceğine ve Brezilya, Paraguay ile Uruguay’ın benzer yaklaşıma sahip olduğuna işaret edildi.

3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raul Sendic, ülkede hem karada, hem de denizyatağında petrol bulunduğuna ve açılacak kuyular ile bu rezervlere ulaşılacağına dair veriler bulunduğunu dile getirdi. Sendic, sözkonusu bulgunun ülkenin enerji matriksini ve ekonomisini değiştireceğini vurguladı. Rezervlerin tespit edilmesini müteakip çıkartmaya başlamanın birkaç yıl alacağına, ancak bu kaynakların varlığının teyit edilmesinin çok önem taşıdığına işaret eden Sendic, dünyada sınırlı petrol ve doğal gaz rezervi bulunması ve tüketimin yüksek miktarda olması nedeniyle uluslararası ham petrol fiyatların zaman içerisinde yükseleceğini ifade etti.

4. Chery marka taşıtın Uruguay temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, markanın ülkeden çekilme kararı aldığı ve bu kararın ÇHC’deki merkez tarafından verildiği bildirildi. Hükümetin, firmanın Uruguaydan çıkış kararına en üst düzeyde alternatif bulmaya çalıştığı haberlerde yer aldı. Firmanın, kararına gerekçe olarak, Brezilya Reali’nin devalüasyonu, Brezilya piyasasında gözlenen rekabet gücü kaybı, Arjantin’in kısıtlayıcı kambiyo rejimi ile ithalat kısıtlamaları, Venezüela ile alternatif anlaşmaların yapılmasında yaşanan gecikme hususlarını gösterdiği ve bu sebeplerden dolayı üretimde düşüş yaşandığını belirttiği beyan edildi.

5. Cumhurbaşkanı Tabare Vazquez, Brezilya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret vesilesiyle mevkidaşı Dilma Roussef ile görüştü. Görüşme sonrasında iki Cumhurbaşkanı tarafından yapılan basın açıklamasında, Mercosur’un 2015 yılındaki önceliğinin, AB ile serbest ticaret anlaşması olması hususunda mutabakat sağlandığı beyan edildi. Diğer taraftan, ikili ticaretin artırılması, çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların tanıtımı ve teşviki, enerji, eğitim gibi konu başlıkları itibariyle ikili ilişkilerin de ele alındığı belirtildi.