Ürdün’ün aldığı hibe Mayıs 2015 tarihi itibariyle 1 milyar dolar

Ürdün’ün aldığı hibe Mayıs 2015 tarihi itibariyle 1 milyar dolar

By: Bülent Balyemez

Ürdün’ün aldığı hibe Mayıs 2015 tarihi itibariyle 1 milyar dolar

Mayıs ayı sonu itibariyle Ürdün Planlama Bakanlığı; farklı ülkelerle veya kurumlarla anlaşma imzalanan hibe veya soft Loan miktarının 995 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Bu meblağın 566 milyon doları hibe, 357 milyon doları soft loan.

Bazı sağlık merkezlerinin yapımı genişletilmesi veya iyileştirimesi projeleri ile fiber optic network projesi için toplam 256 milyon dolar The Saudi Development Fund ve Abu Dhabi Development Fund tarafından GCC kanalıyla verildi.

Aqaba’da LPG limanı ve Jweideh Silosunun genişletilmesi ile bazı devlet üniversitelerinin geliştirilmesi için Abu Dhabi Fund tarafından verilen 229 milyon dolar,

ABD tarafından 25 milyon dolar değerinde buğday hibesi,

Tıbbi araç ve gereç temini ile Petra Müzesi Projesi için Japonya tarafından verilen 18 milyon dolar,

The German Contruction bank tarafından sağlanan 22.4 milyon dolar en önemlilerdir.

Kaynak: Al Rai