Ummandan Ülkemiz Canlı Tavuk ve Ürünlerine Yasak

Ummandan Ülkemiz Canlı Tavuk ve Ürünlerine Yasak

By: Bülent Balyemez

Ummandan Ülkemiz Canlı Tavuk ve Ürünlerine Yasak

Umman Sultanlığı  Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı’nın aldığı 158/2015 sayılı karar çerçevesinde,  aralarında ülkemiz ile  Kanada, ABD, Vietnam, Burkina Faso, Nijer ve Nijerya’nın bulunduğu ülkelerden  yapılacak canlı tavuk, bunların ürünleri, türevleri ve atıklarının ithalatına yasak getirildi.

Yine aynı Karar çerçevesinde,  Almanya ve Hollanda menşeli tavukçuluk ürünlerine uygulanmakta olan  yasakların ise  kaldırılmasına karar verildi.

Söz konusu Karar ülkedeki Veterinerlik Karantina Kanunu çerçevesinde alındı. Yasak yürürlüğüne ilişkin yeniden bir karar alınıncaya kadar uygulamada kalacak.

Öte yandan, söz konusu Karar örneği anılan Bakanlıktan temin edilmiş olup,  ithalat yasağının Umman Resmi Gazetesinde yayınlanma tarihi olan 21/06/2015 tarihinden itibaren geçerli olduğu ve herhangi bir istisnai hüküm bulunmadığı görülmektedir.

Anılan kapsamdaki ülkemiz ürünlerinin taşınma aşamasında olması durumuna yönelik olarak Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilileri ile görüşülmüştür. Bakanlık yetkililerince, bu kapsamdaki ürünler için konşimento tarihine bakılacağı ve anılan belge tarihinin 21/06/2015 tarihinden önce olması durumunda ithalata izin verileceği bildirilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu tarihten sonra düzenlenen konşimento konusu ürünlerin, mümkünse,  Umman Sultanlığı dışındaki  başka pazarlara yönlendirilmesinde yarar görülmektedir.

Kaynak: Times of Oman