Umman Haberleri Umman Bütçesi Açık Verdi

Umman Haberleri Umman Bütçesi Açık Verdi

By: Bülent Balyemez

Umman Haberleri Umman Bütçesi Açık Verdi

Umman Sultanlığı bütçesi 2014 yılında uzun yıllardan sonra ilk kez yaklaşık 940 milyon ABD Dolarlık açık verdi. Ülke geçen sene 695 milyon ABD Doları bütçe fazlası vermişti. Ülkenin gelirleri toplamı geçen seneye göre 1,5 milyar ABD Doları azalarak,  35,5 milyar ABD Doları olurken, giderleri 36,4 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi (2013 gerçekleşmesi 36,2 Milyar ABD Doları).

Bütçede ortaya çıkan açığın en önemli nedenleri olarak  ham petrol fiyatlarındaki düşüş ile  artan yatırım harcamaları gösteriliyor.   Gerçektende ülkenin petrol gelirlerini 1,4 milyar ABD Doları kadar azaldığı tespit edildi. 4,7 milyar ABD Dolarlık açık verebileceği öngörüsünün yapıldığı dikkate alındığında ortaya çıkan bu rakamı karşılamak konusunda Umman’ın bu yıl için çok zorlanmayacağını rahatlıkla belirtebiliriz.

Ancak şu hususu da ortaya koymakta fayda var. 2014 yılında ham petrol ortalama varil fiyatı 103.23 ABD Doları olarak gerçekleşti. Umman Sultanlığı 2014 yılı Bütçesi ise  ham petrol varil fiyatının 85 ABD Doları olacağı varsayımından hareket edilerek hesaplanmıştı.

2015 yılı bütçesinde  ise ortalama ham petrol varil fiyatı tahmini 75 ABD Doları olarak yapıldı ve buna rağmen % 8’lik bir bütçe açığı öngörüldü. Su an ham petrol varil fiyatı 56 dolar seviyesinde seyrediyor. Dolayısıyla fiyatların bu seviyede devam etmesi durumunda, Umman’ın çok büyük bir bütçe açığı ile karşılaşması şaşırtıcı olmayacaktır.

Ticaret Müşavirliğimizin değerlendirmesi,  açığın 10 Milyar ABD Dolarını bulmasının bile olasılıklar içerisinde olduğu yönündedir.

Kaynak: Times of Oman