Uluslararası Para Fonu (IMF); 2015 Yılında Kosova Ekonomisinin %3 Büyümesi Bekleniyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF); 2015 Yılında Kosova Ekonomisinin %3 Büyümesi Bekleniyor.

By: Bülent Balyemez

Uluslararası Para Fonu (IMF); 2015 Yılında Kosova Ekonomisinin %3 Büyümesi Bekleniyor.

Uluslararası Para Fonu Kosova Bölge Müdürü Jacques Miniane başkanlığında IMF heyeti, Kosova Maliye Bakanı ve Kosova Merkez Bankası Başkanı ile Kosova’nın finanasal durumu, bütçe açığı ve diğer ekonomik sektörlere ilişkin görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. IMF Kosova Bölge Müdürü Jacques Miniane, Kosova’da bankacılık sektörünün iyi ve sağlıklı çalıştığını, var olan güçlü finansal ve mali yapının korunması için gereksiz harcamalardan kaçınılması ile öncelikli olan alanlarda yatırım yapılabileceğini ifade etmiştir. Miniane ayrıca, Kosova’nın 2015 yılında %3  büyümesinin beklendiğini açıklamıştır.

Kaynak                 :Ekonomia Haber Sitesi