UBS Firması Hindistan’da E-Ticaret Sektörünün 2020 Yılında 50 Milyar Dolara Ulaşacağını Bekliyor

UBS Firması Hindistan’da E-Ticaret Sektörünün 2020 Yılında 50 Milyar Dolara Ulaşacağını Bekliyor

By: Bülent Balyemez

UBS Firması Hindistan’da E-Ticaret Sektörünün 2020 Yılında 50 Milyar Dolara Ulaşacağını Bekliyor

UBS aracılık firması tarafından yapılan açıklamada Hindistan’da elektronik perakendecilik “etail” piyasasının büyümeye açık olduğunu ve 2020 itibariyle 50 milyar dolara ulaşabileceğini belirtmiştir. Tüketici tercihleri, kredi kartı penetrasyonu, teslimat gibi temel konularda piyasanın teslimatta ödeme ve uzmanlaşmış lojistik firmaları gibi çözümler sunarak bu sorunların üstesinden geldiği belirtilmiştir. E-ticaret sektöründe yaşanması beklenen kayda değer büyümenin internet penetrasyonundaki artış ve organize olmuş prakendecilik sektörü gibi olumlu demografik faktörler tarafından yönlendirildiği yayınlanan raporda açıklanmıştır. Bunlara ek olarak sektörün henüz başlangıç aşamasında olduğuna da değinilmiştir. Ayrıca, bu sektör için düzenlemelerin eksik olduğu ve bunun risk oluşturduğu ifade edilmiştir. Aynı zamanda elektronik perakende firmaları, pazaryeri modelinde uygulanan KDV gibi bazı vergilendirme konuları ile de karşı karşı karşıya kalmaktadır. Farklı vergi kanunlarında elektronik perkande ve bununla ilişkilendirilen hizmetlerin açık bir şekilde tanımlanmaması gri alanlar yaratmakta ve vergi otoritelerince daha sert bir şekilde yorumlanmasına yol açmaktadır. Rapor buna ilişkin olarak Hindistan vergi sisteminde büyük bir reform yapılarak mal ve hizmetlerde tek bir verginin uygulanmasının bu endişeleri gidereceğini belirtmiştir.

Kaynak: ETRetail