TIR Karnelerinde fiziki değişikliğe gidildiği hk

TIR Karnelerinde fiziki değişikliğe gidildiği hk

By: Bülent Balyemez

TIR Karnelerinde fiziki değişikliğe gidildiği hk.

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :44873033/215.01
Konu :TIR Karnesi hk.
14.05.2015 / 7936097
DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ve bir örneği ekte gönderilen 07.05.2015 tarih, 9042 sayılı yazıda; IRU’dan alınan yazıya istinaden halihazırda kullanılan TIR Karnelerinde fiziki değişikliğe gidildiği,

Buna göre;

-TIR karnelerinin Karne kapak renginin daha açık hale getirildiği,

-Daha hafif ve kaliteli bir kağıt kullanıldığı,

Ayrıca XF 79 400 001 seri numarasından başlamak üzere yeni TIR Karneleri kullanılacağı, mevcut TIR Karnelerinin de geçerli olmaya devam edeceği bildirilmiştir.

Bilgi alınmasını ve bağlantı gümrük idarelerinizde bu hususun uygulamada göz önünde bulundurulmasının teminini rica ederim.

Hakan DALÇIK
Bakan a.
Daire Başkanı V.

EK: 1 yazı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

TOBB
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
ANKARA
Tarih :07.05.2015 9042
Sayı :0441/
Konu :TIR Karnesi hk.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nden (IRU) ithal edilen, karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı yapan firmalara ait taşıtların gümrük işlemlerinde kullandıkları TIR Karneleri Birliğimizce yetkilendirilen Odalarımıza gönderilmektedir.

IRU’dan alınan bir yazıda, halihazırda kullanılan TIR Karnelerinde XF 79 400 001 seri no.dan itibaren fiziki değişikliğe gidildiği bildirilmektedir. TIR Karnesi üstünde yapılan değişiklikler şöyledir;

– Karne kapağının renkleri daha açık hale getirilmiştir.

– Daha hafif ve kaliteli bir kağıt kullanılmıştır.

Söz konusu seri numarasından başlamak üzere yeni TIR Karneleri düzenlenecek olup, mevcut TIR Karneleri de geçerli olmaya devam edecektir.

Bilgilerini ve Gümrük idarelerinin yeni TIR Karnesi özellikleri hakkında bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla

Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter Yrd.

Bilgi :AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

EK: 2 adet örnek yeni TIR Karnesi