TIGER: Brookings – Financial Times Küresel Ekonomik İyileşme Takip Endeksleri

TIGER: Brookings – Financial Times Küresel Ekonomik İyileşme Takip Endeksleri

By: Bülent Balyemez

TIGER: Brookings – Financial Times Küresel Ekonomik İyileşme Takip Endeksleri

Brookings ve Financial Times tarafından güncellenen TIGER Endeksi (Küresel Ekonomik İyileşme Takip Endeksi); durgun büyüme, deflasyon riskleri, zayıf tüketici ve iş güveni ile nitelenen karamsar bir resim ortaya koymaktadır.

Devamlı büyüyen üç ekonomi –ABD, AB ve İngiltere- dışında kısa vadeli büyüme beklentileri cesaret verici olan birkaç ülke daha bulunmaktadır. Yunanistan ve Euro bölgesinde karşıtlar arasındaki dengesiz gerginlikten, Ukrayna ve Orta Doğuda’ki gerginliklere kadar değişiklik gösteren jeopolitik belirsizlikler ekonomik güveni engellemeye devam etmektedir. ABD ve diğer gelişmiş ve gelişmekte olan pekçok ekonomide konjonktürel dalgalanma koşullarındaki farklılıklar belirginlik kazanmakta; Çin dahil birçok önemli gelişmekte olan piyasada ekonomik büyümede yavaşlama gözlenirken, Euro bölgesi ve Japonya ekonomilerinde hafif canlanma belirtileri görülmektedir.

Kaynak: Brookings The Wall Street Journal (WSJ), 14/04/2015