Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Eşyada Menşe Şahadetnamesi İbrazı

Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Eşyada Menşe Şahadetnamesi İbrazı

By: Bülent Balyemez

TASARRUFLU YAZI (15.05.2015/7960138)
 Özet:Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Eşyada Menşe Şahadetnamesi İbrazı

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :20117910/110

Konu   :Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi

Eşyada Menşe Şahadetnamesi İbrazı

 

15.05.2015/7960138

DAĞITIM YERLERİNE

 

İLGİ:  a) 24.10.2014 tarih ve 3509191 sayılı yazımız.

b) 08.01.2015 tarih ve 5094557 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazılarımızda, hem dampinge karşı önleme hem de ilave gümrük vergisi uygulamasına tabi olan 54.07 ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan mensucat eşyasının Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki ülkelerden ithalatında ticaret politikası önlemlerinin etkisiz kılınmasına yönelik girişimlerin önlenmesini teminen Gümrük İdarelerince menşe belgesi aranılması hususunda azami dikkatin gösterilmesi gerektiği belirtilmişti.

Gümrük ve Ticaret Baş Müfettişi Sami CEYHAN ile Gümrük ve Ticaret Müfettişi Lütfi UYANIK tarafından düzenlenen ve bir örneği ilişikte gönderilen 18.02.2015 tarihli, 100-B/3 sayılı İnceleme Raporunun “Sonuç” kısmında ”A.TR dolaşım belgesi kapsamında Avrupa Birliğinden gelen ve Avrupa Birliği menşeli olarak beyan edilen eşyaların, A.TR dolaşım belgelerinin Avrupa Birliği ülkelerinin yetkili makamlarınca düzenlenmesine rağmen, söz konusu eşyaların Avrupa Birliği menşeli olmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım Belgesi kapsamında gelen ve Anti-damping vergisi, ilave gümrük vergisi ve /veya ek mali yükümlüğe tabi olan 54.07, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16, 58.10, 61.01, 61.04, 61.05, 61.06 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan kumaş/mensucat cinsi eşyaların ithalinde menşei ispat belgesinin aranmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiği düşünülmektedir.’’ denilmektedir.

Konuyla ilgili olarak görüşleri sorulan Ekonomi Bakanlığından alınan 07.05.2015 tarih ve 60191 sayılı yazıda, 58.10, 61.01, 61.04, 61.05, 61.06 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan kumaş/mensucat cinsi eşyanın ithalinde de menşe ispat belgesi aranmasının söz konusu ürünlerin ithalinde uygulanmakta olan ticaret politikası önlemlerinin etkinliğinin arttırılması açısından yerinde olacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik girişimlerin engellenmesini teminen, ilgide kayıtlı yazılarımız konusu 54.07 ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan eşyaya ilaveten Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım Belgesi kapsamında gelen ve dampinge karşı vergi, ilave gümrük vergisi ve /veya ek mali yükümlüğe tabi olan 58.10, 61.01, 61.04, 61.05, 61.06 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan kumaş/mensucat cinsi eşyaların da ithalinde menşe şahadetnamesi aranılması hususunda azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.