Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi”

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi”

By: Bülent Balyemez

,

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, “Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi” başvurularını almaya başlamıştır. Bu belge kamu ihalelerinde “İş Bitirme Belgesi” yerine kullanılabilecektir. TÜR Belgesi, veriliş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Başvurular hem ıslak imzalı hem de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çevrimiçi portalından yapılmalıdır.

Sayın İlgililer,

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, “Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi” başvurularını almaya başlamıştır. Bu belge kamu ihalelerinde “İş Bitirme Belgesi” yerine kullanılabilecektir. TÜR Belgesi, veriliş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Başvurular hem ıslak imzalı hem de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çevrimiçi portalından yapılmalıdır. Daha fazla bilgi ve sorularınız için aşağıda iletişim bilgileri verilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin kullanım alanı

16.08.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikler neticesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında talep edilen iş deneyimini gösteren belgeler arasına “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” de dahil edilmiştir.

·         Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12918&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Hizmet%20Al%C4%B1m%C4%B1%20%C4%B0haleleri%20Uygulama%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi

·         Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12917&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Mal%20Al%C4%B1m%C4%B1%20%C4%B0haleleri%20Uygulama%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi

Kimler başvurabilir?

Teknoloji Merkezlerinde (TEKMER), Ar-Ge Merkezlerinde, Kamu Kurum ve Kuruluşları (ör. TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) ile Kanunla Kurulan Vakıflar (ör. TTGV) tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve Yenilik projeleri kapsamında, Rekabet Öncesi İş Birliği Projelerinde ve Teknogirişim Sermaye Desteklerinden yararlanarak geliştirilmiş ve piyasaya arz edilmiş teknolojik ürün sahibi imalat sanayi ve hizmet sektörü işletmeleri (Bakanlık yetkilisinden alınan şifahi bilgiye göre Teknolojik Ürünün kesinlikle desteklenmiş bir Ar-Ge projesi sonucu ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Kişilerin veya firmaların öz kaynaklarıyla yapmış oldukları Ar-Ge projeleri sonuçlarında üretmiş oldukları teknolojik ürünlere belge verilememektedir. Konu hakkında soruişaretlerinin giderilmesi adına aşağıda iletişim bilgileri verilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi ile görüşebilirsiniz.

Başvurularda aranan belgeler: Bakanlık yetkililerince Başvuru dosyası incelenir ve eksiklik bulunması halinde firmadan eksik belgelerinin 15 iş günü içerisinde tamamlaması istenir. Başvuru dosyasında aşağıdaki belgelerin “aslı gibi” olması gerekmektedir.

·         Başvuru formu

·         Tamamlanan projeye ait ürünün teknik özelliklerini gösteren bilgiler (Teknik resim, fotoğraf, demo CD’si vb.)

·         Projenin başarı ile tamamlandığını gösteren yazılı belge

·         Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği

·         İmza sirküleri

·         Yerli malı belgesi (mal için)

·         Sanayi sicil belgesi (mal için)

·         Ürünle ilgili ilk fatura (hizmet için)

TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ GEREKLİ DOKÜMANLAR

 

 

  1. Başvuru formu,
  2. Tamamlanan projeye ait ürünün teknik özelliklerini gösteren bilgiler (Teknik resim, fotoğraf, demo CD’si vb.),
  3. Projenin başarı ile tamamlandığını gösteren yazılı belge,
  4. Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği,
  5. İmza sirküleri,
  6. Yerli malı belgesi (mal için)
  7. Sanayi sicil belgesi (mal için),
  8. Ürünle ilgili ilk fatura (hizmet için).

Not: Başvuru dosyasında yukarıdaki belgelerin “aslı gibi” olması gerekmektedir.

MENEKŞE DEMİREZEN

Egitim Danismani
Tel : 0212 586 50 67
Cep : 0532 332 32 99
Mail : menekse@disticaretyonetimi.com