2015/8 sayılı Genelgenin uygulanması hakkında (İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılması gereken ayniyet tespitine ilişkin hususlar)

2015/8 sayılı Genelgenin uygulanması hakkında (İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılması gereken ayniyet tespitine ilişkin hususlar)

By: Bülent Balyemez

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 41208501/010.06.02

Konu : 2015/8 sayılı Genelgenin uygulanması hakkında

 

23.06.2015/8774202

DAĞITIM

 

30.01.2015 tarih ve 2015/8 sayılı Genelgemiz ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılması gereken ayniyet tespitine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

 

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden yazılardan,

 

-Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithali yapılan eşyanın (önceden ithalat) ihracı taahhüt edilen ürün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin ayniyet tespit işlemlerinin zorunlu olup olmadığı ya da her bir Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında bahse konu tespit işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı ile,

 

– İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan elde edildiği durumda (önceden ihracat), eşdeğer eşya ile eşdeğer eşya karşılığı yapılan ithalatın aynı eşya olduğuna ve işlem görmüş ürün bünyesinde kullanıldığına ilişkin ayniyet tespit işlemlerinin yapılmasının zorunlu olup olmadığı,

 

Hususlarında tereddütler olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, bahse konu Genelgemiz uyarınca Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerek önceden ithalat gerekse önceden ihracat (eşdeğer eşya kullanımı) kapsamında düzenlenen bir Dahilde İşleme İzin Belgesinin “özel şartlar” kısmında ithal edilen maddenin ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığına ilişkin yada eşdeğer eşya kullanımında eşdeğer eşya ile eşdeğer eşya karşılığı yapılan ithalatın aynı eşya olduğuna ve işlem görmüş ürün bünyesinde kullanıldığına ilişkin ayniyet tespitinin yapılması gerektiğine ilişkin bir meşruhatın kayıtlı olduğu her durumda gümrük idarelerince ayniyet tespitinin yapılması gerekmektedir.

 

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdü