Şubat ayında dış ticaret fazlasında düşüş

Şubat ayında dış ticaret fazlasında düşüş

By: Bülent Balyemez

Şubat ayında dış ticaret fazlasında düşüş

Norveç İstatistik kurumu Statistisk sentralbyrå (SSB)  verilerine göre;  bu yılın şubat ayında ihracat NOK 66.2 milyar, ithalat ise NOK 45.1 milyar olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Şubat ayı verileriyle karşılaştırıldığında ticaret fazlasında NOK 13.1 milyar düşüş görülmektedir. Bu düşüşe önemli ölçüde düşük petrol fiyatları ve diğer ürünlerin ihracatında yaşanan  düşüş  neden olmuştur.