Sırbistan AB’nin Sivil Koruma Mekanizmasına girmeye hazırlanıyor

Sırbistan AB’nin Sivil Koruma Mekanizmasına girmeye hazırlanıyor

By: Bülent Balyemez

Sırbistan AB’nin Sivil Koruma Mekanizmasına girmeye hazırlanıyor

Sırbistan ve Avrupa Birliği, Sırbistan’a AB’nin Sivil Koruma Mekanizmasına üyelik yolunu açan anlaşmayı bugün imzaladılar. Anlaşmanın ulusal düzeyde onaylanma süreci tamamlandıktan sonra, Sırbistan afet yönetimi ve acil durumlarda müdahaleye yönelik Avrupa işbirliği çerçevesinin 33. üyesi haline gelecek. Bugün Belgrad’da bulunan Avrupa Komisyonu’nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides şu açıklamayı yaptı: “Artan sayıda afetin hem Avrupa’yı hem de dünyayı vurduğu bir dönemde Sırbistan’ın bu Mekanizmaya katılımı daha iyi önleme, hazırlık ve müdahale bakımından güçlü bir birlikte çalışma arzusunu ve ihtiyacını ortaya koymaktadır.” AB Sivil Koruma Mekanizması 32 Avrupa ülkesi (28 AB üyesi artı Makedonya eski Yugoslav Cumhuriyeti, İzlanda, Norveç ve Karadağ) arasında afet müdahale, hazırlık ve önleme alanlarındaki işbirliğini kolaylaştırmaktadır. Katılımcı devletler Komisyon desteği ile birlikte kaynakları bir havuzda toplayarak, afetten etkilenen ülkelerin kullanımına hazır hale getirmektedirler.