Sarp Gümrük Kapısı’nda Nakliyecilerle Toplantı – 17.03.2015

Sarp Gümrük Kapısı’nda Nakliyecilerle Toplantı – 17.03.2015

By: Bülent Balyemez

Sarp Gümrük Kapısı’nda Nakliyecilerle Toplantı – 17.03.2015

Hopa’da yerleşik nakliye firmaları temsilcileri ile 17 Mart 2015 tarihinde Sarp Gümrük Müdürlüğü’nde bir toplantı yapılmıştır. Toplantı ve görüşmelere, Sarp Gümrük Müdürlüğü’nden sorumlu Vali Yardımcısı Sn. Mehmet Ali ÖZTÜRK, Sarp Gümrük Müdür Vekili Sn. Sıtkı CENGİZ, Hopa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sn. Osman AKYÜREK, Hopa Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yarımcısı Sn. Okan POYRAZ, Batum Başkonsolosu Sn. Yasin TEMİZKAN, Ticaret Ataşesi Sn. Mikail DEVELİOĞLU ve Gümrük Ataşesi Sn. Özay Kutlu katılmışlardır.

Sn. AKYÜREK, Gürcü vize uygulamasındaki 90 gün sınırlaması nedeniyle 20 günden beri nakliye firmalarının dışarıdan şoför aradıklarını bildirerek, Tiflis Büyükelçiliğimizin bir yazısında şoför vizeleri için sonuç alınamadığının ifade edildiğini eklemiştir. Sn. TEMİZKAN, bu hususun Gürcü tarafının hala değerlendirmesinin yapıldığını bildiren bir yazı olduğunu; şimdiye kadar üç kez değiştirilen vize rejiminde yeni bir değişikliğe gideceklerini ifade ettiklerini; 06 Mart 2015 tarihinde Batum’da gerçekleştirilen Türkiye – Azerbaycan – Gürcistan İş Forumunda Gürcü Ekonomi Bakanının Türk şoförlerinin vize ile ilgili problemlerinin bir ay içinde sonuçlanacağını söylediğini hatırlatmıştır. Sn. AKYÜREK, 1.500 aracın 1.500 şoföründen yaklaşık %20’sinin mağdur olduğunu ve firma sahiplerinin de mağdur olduğunu; nakliyecilerin yeni şoför arayışı içerisinde olduklarını, diğer Sanayi ve Ticaret Odalarının üyelerinin de gözönüne alınması durumunda ortaya çıkan mağduriyetin inanılmaz derecede yüksekolduğunu,  Gürcistan’ın Trabzon Başkonsolosluğu’na bu konuda şimdiye kadar 12.000 başvuru yapıldığını; bir haftada içerisinde yapılan başvurunun da 300-350 civarında olduğunu eklemiştir.
Bir nakliyeci, Kobuleti-Kutaisi arasında 15-20 Larilik keyfi cezaların kesilmeye başlandığını;  zamanla yarışan şoförlerin ceza makbuzunu kendilerine getirdiğini; kendilerinin şoförlere verdikleri sabit bir ücretin bulunduğunu açıklamıştır. Sn. TEMİZKAN, cezalara 10 günlük bir itiraz süresinin bulunduğunu; itirazların Gürcü dilinde yapılması gerektiğini; Gürcü makamlarının itirazların Başkonsolosluğumuz üzerinden iletilmesi hususunda anlaşmaya varıldığını; Başkonsolosluğumuzca geliştirilen örnek formun doldurulduktan sonra ceza tutanağının eklenerek sunulması gerektiğini; takibini Başkonsolosluğumuzun yapacağını; bu konuları takip edecek olan bir hukuk danışmanın bulunduğunu bildirmiştir. Sn. AKYÜREK, üyeleri olan nakliyecilere bir duyuru ile  bu hususu  paylaşacaklarını ifade etmiştir.
Bir başka nakliyeci, 1 Mart’tan (15 Ocak 2015) itibaren çöp cezası kestiklerini; sigara atanlara 121 Lari ve poşetle çöp atanlara 360 Lari ceza kesildiğini bildirerek, araçlara kamera takmayı düşündüğünü, bunun da ilave bir maliyet getirdiğini ifade etmiştir.
Bir diğer nakliyeci, alkol kontrollerine dikkat çekerek, ehliyete el konulduğunu eklemiştir.
AKYÜREK, pazarla ilgili sorun bulunduğunu belirterek, araçların boş çıkmadığını; Gürcü araçlarının ise boş gelip yük alabildiklerini; pazar paylarının %30’a yaklaştığını ifade etmiştir. Bir nakliyeci, Gürcü araçların araç başına 100 USD ödeyerek C2, L2 belgeli firmalar üzerinden çıkış yaptıklarını; gümrük idaresinde sahte vekaletle yük aldıklarını iddia etmiştir.
Bir nakliyeci de, 50-100 litre fazla mazota ceza yazıldığını bildirmiştir. AKYÜREK, daha önce 750 litreye kadar müsamaha gösterilmesi yönünde mutabakata vardıklarını hatırlatarak, herkesin kazanmasını istemiş ve neden tampon bölgede ölçüm yapıldığını sormuştur. Cevaben, kendimize güvenmediğimizi ifade etmiştir.
AKYÜREK, bir başka sorunun da kart uygulaması olduğunu ifade etmiştir.  Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri (DKİB) ile ortak mutabakat sağlamak suretiyle yıllık 50.000 Dolar ve üzeri ihracat yapan nakliyecilere hızlı geçiş, bir kısım vatandaşlara da gümrükte iş takibi için kart düzenlendiğini, bu kartlar ile gümrük sahasına gelen vatandaşlarımızın işlerini takip ettiklerini bildiren ÖZTÜRK, Bakanlıktan gelen talep üzerine  artık kart vermediklerini; iş yapmak amacıyla girenler için bu hususun Artvin Valiliğine iletildiğini; Gümrükten, vekaletin sisteme işlenmediği yönünde olumsuz cevap geldiğini; kendilerinin bu hususu gümrüğe tekrar yazacaklarını; iş yapanla yapmayanı ayırt etmek için belli bir süre verilmesini düşündüklerini açıklamış ve firmaların haftaya eksiklerini tamamlamaları durumunda kartları tekrar vereceklerini bildirmiştir.
Bir nakliyeci, ihracatçılara verilen kartı hatırlatmıştır. ÖZTÜRK, geçen yıl sorun çıktığını bildirerek, bu yıl ihracatçılara kart vermeyeceklerini; bu yıl kartı olmayanların telefonla kendilerini araması halinde  karşıya geçişlerinde bir memurun eşlik edeceğini; ayrıca vergi rekortmenlerine de bu kartı vereceklerini açıklamıştır.
Bir nakliyeci, araçların boş dönüşünde araçlarının Kutaisi’deki iki TIR parkına çekildiğini bildirerek, Başkonsolosluğumuz araçlarının iki günde bir  o güzergaha gidip görünmesini istemiştir. Bu husus Başkonsolosumuzca uygun karşılanmıştır. Bir başka nakliyeci de TIR parklarındaki çukurlara dikkat çekmiştir. TEMİZKAN, TIR parklarının ziyaret edileceğini ifade etmiştir.
Toplantı konusu dışında, Hopaport Genel Müdürü Sn. Meriç Burçin ÖZER, Hopa Limanı’nın yük potansiyelinin artma eğiliminde olduğunu; son iki yılda 500.000 tondan bir milyon tona ulaştığını, Trabzon ve Samsun gibi iki büyül limanla rekabet etmek durumunda olduklarını; amaçlarınnı nakliyecilerinin sorununu çözmek olduğunu; müşteriye ulaşmada sıkıntılarının bulunduğunu; liman ücretlerinin çok küçük olduğunu, fiyatları daha da aşağıya indirmelerinin mümkün olmadığını açıklamış ve Samsun ve Trabzon Limanları ile rekabet konusunu nakliyecilerin de düşünmesini istemiştir.
Toplantı sonrasında Türkiye tarafındaki bir TIR parkı ziyaret edilmiş, haftaiçi olması nedeniyle sahada bulunan tek TIR şoförü ile görüşülmüştür. Şoför, Gürcü tarafında haksız trafik ve çöp cezaları kesildiğini; mimleneceklerinden korktukları için cezalara itiraz etmediklerini; Gürcü tarafında TIR parklarında hiçbir araç olmasa da kendilerinin bekletildiklerini ifade etmiştir. Kendisine, Başkonsolosluğumuzun aracılığıyla nasıl itiraz edebilecekleri izah edilmiştir.

Sonuç olarak; nakliyecilerimizin sorunlarının  bizzat nakliyecilerimiz tarafından dile getirilip çözüm yollarının tartışıldığı toplantı verimli ve bilgilendirici bir toplantı olmuştur. Gerek Sarp Sınır Kapısı İdare Amirliği olarak, gerekse Başkonsolosluk olarak alınması gereken tedbirlerin hükümet yetkilileri nezdinde dile getirilerek yaşanan olumsuzlukların giderilmesine çalışılacağı bildirilmiştir.

Kaynak: Batum Ticaret Ataşeliği ile Batum Gümrük Ataşeliği