Portekiz’in 2014 yılı bütçe açığının GSYİH’ya oranı -%4,5 olarak açıklandı.

Portekiz’in 2014 yılı bütçe açığının GSYİH’ya oranı -%4,5 olarak açıklandı.

By: Bülent Balyemez

Portekiz’in 2014 yılı bütçe açığının GSYİH’ya oranı -%4,5 olarak açıklandı.

Portekiz Ulusal İstatistik Kurumu (INE) tarafından, Aşırı Açık Prosedürü (Excessive Deficit Procedure) kapsamında Avrupa Komisyonuna bildirilmek üzere 2015 yılı için hazırlanan ilk bildirime göre 2014 yılı bütçe açığının GSYİH’ya oranı -%4,5 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu oran -%4 olarak belirlenmiş olan hedefin üzerindedir. Diğer taraftan, bu yıl içerisinde sonuçlandırılması öngörülen Novo Banco’nun satışının anılan oranı değiştirme ihtimali bulunmaktadır.

Portekiz’in ulusal hesaplarına ilişkin 2012 yılı nihai verileri açıklandı.

Portekiz Ulusal İstatistik Kurumu (INE) tarafından yapılan açıklamada, 2012 yılına ilişkin nihai GSYİH 168,4 milyar Avro olarak açıklandı. Bu kapsamda, 2011 yılına nazaran ekonomi nominal olarak -%4,4, reel olarak -%4 küçüldü. Reel değişimde iç talebin katkısı -7.6 puan, net dış talebin katkısı ise +3.6 puan oldu. 2012 yılında ekonomide yaşanan küçülme 1975 yılından beri yaşanan en büyük gerileme olarak değerlendiriliyor.

Nihai veriler çıkmadan önce 2012 yılında ekonomideki küçülme -%3,2 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: INE