Paraguay’da Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (25-29 Mayıs 2015)

Paraguay’da Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (25-29 Mayıs 2015)

By: Bülent Balyemez

Paraguay’da Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (25-29 Mayıs 2015)

1- BM Latin Amerika va Karayipler Ekonomik Komisyonu tarafından açıklanan verilere göre, son 10 yıldır yüksek hızda büyüyen Latin Amerika bölgesi ile ÇHC arasındaki ticaretin, 2009 yılından bu yana ilk kez düşüş göstererek 2014 yılında 269 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiği ve bu meblağın 2013 yılına kıyasla %2 oranında azalmaya karşılık geldiği bildirildi. Rapordaki bilgilere göre, Arjantin, Uruguay ve Paraguay ÇHC ile ticaretlerinde değişen oranlarda açık veren ülkeler arasında yer alıyor.

2- Kamu Çalışmaları ve Haberleşme Bakanı Ramón Jiménez Gaona’nın Tokyo’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında, özellikle Kamu-Özel Kesim İşbriliği kapsamında hayata geçirilecek anahtar teslim projelerin tanıtımını yaptığı, Japonya’nın önde gelen ticaret, danışmanlık ve finans şirketleri ile görüştüğü ve bu firmaların Paraguay’da altyapı yatırımları gerçekleştirmeye yönelik ilgi gösterdikleri haberlerde yer aldı.

3- Ekonomi Bakanlığı tarafından 2015 başından bu yana gerçekleştirilen sekizinci Hazine tahvili satışında, 4, 5 ve 7 yıllık vadelerde 3 seride, sırasıyla %8.1, %8.3 ve %8.7 faiz oranlarıyla piyasaya sunulan tahvillere yaklaşık 6.6 milyon Dolar (33.697 milyon Guarani) civarında teklif toplandığı bildirildi.

4- Küba’ya yönelik ilk ticari ve teknik heyet ziyaretinin 4-9 Temmuz 2015 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Sanayi Bakan Yardımcısı Dr. Oscar Stark başkanlığındaki heyette kamu ve özel kesimden temsilcilerin yer alacağı ve Paraguay firmalarının ihracatının artırılması imkanlarının araştırılacağı belirtildi.

5- Ekonomi Bakanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 30 Nisan 2015 tarihine kadar olan dönemde, sosyal harcamaların 4.7 milyar Guarani’ye ulaştığı (yaklaşık 925 milyon Dolar) ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11.5 oranında artış gözlendiğine işaret edildi. Nisan sonu itibariyle merkezi hükümet tarafından tahsis edilen fonların 8.9 milyar Guarani seviyesinde olduğu ve bu meblağın %52.6’sının sosyal konulara yönelik harcandığı beyan edildi.

6- Montaj sanayii mevzuatı çerçevesinde Mayıs ayında onaylanan 3 proje kapsamında toplam 4,639,000 Dolar tutarındaki yatırımla 177 kişiye doğrudan, 24 kişiye dolaylı istihdam yaratılmasının öngörüldüğü açıklandı. Ayrıca, 2015 yılbaşından bu yana 10 proje çerçevesinde, toplam 15,422,280 Dolarlık yatırımın onaylandığı, yatırımlar sayesinde 361 kişiye doğrudan, 114 kişiye dolaylı olarak istihdam sağlandığı bilgisi verildi.

7- Mevcut yönetim tarafından, 20 yıllık vadede altyapı yatırımlarına ilişkin plan kapsamındaki stratejik projelerin yönetimini ve yürütülmesini teminen Kamu Çalışmaları ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde ihdas edilen Stratejik Projeler Direktörlüğü biriminin gündeminde, toplamı 2.638 milyon Dolara ulaşan 13 projenin bulunduğu beyan edildi.

8- İlgili Bakanlıkça yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde 66.574 yeni istihdam yaratıldığı ve bu verinin, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5.2’lik bir artışa tekabül ettiği bildirildi.

9- Cunhurbaşkanı Cartes’in beraberindeki Heyet ile birlikte, Haziran ayının ilk haftasında İspanya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği, ziyaret vesilesiyle İspanya Kralı Philip VI, Başbakan Mariano Rajoy ve işadamları ile görüşeceği belirtildi. Müteakiben Cartes’in Brüksel’e geçeceği bilgisi verildi.

10- Mevcut Cumhurbaşkanı Cartes’in işbaşına gelmesinden sonra ülkeye yatırım çekebilmek amacıyla 2013 yılında çıkartılan Kamu-Özel Kesim İşbirliği’ne ilişkin yasanın revizyonu süreci başlatıldı. Senato’da onaylanmasını müteakip, yasalaşması için Kongre’de tamamlanması gereken sürecin yarısı gerçekleşmiş olan taslakta, Kanun’da belirlenen ilkeler çerçevesinde projelerin yapılandırılması, seçilmesi ve tahsisi konusunda halen karar alma mekanizmasında tek yetkili durumda olan Yürütme erkinin bu yetkiyi Yasama ile paylaşmasına yönelik bir değişiklik getiriliyor. Bu itibarla, projelere ilişkin kararların geçerlilik taşıyabilmesi için Kongre’nin onayının alınması şartı yasa hükmüne ekleniyor.

Kamu Çalışmaları ve Haberleşme Baknı Ramón Jiménez Gaona, konuya ilişkin verdi