ozbekistan’da “Şurtan Gaz Kimya Fabrikası” bünyesinde doğal gaz ve metanoldan 1.4 bütandiol üretimi planlanmak

ozbekistan’da “Şurtan Gaz Kimya Fabrikası” bünyesinde doğal gaz ve metanoldan 1.4 bütandiol üretimi planlanmak

By: Bülent Balyemez

zbekistan’da “Şurtan Gaz Kimya Fabrikası” bünyesinde doğal gaz ve metanoldan 1.4 bütandiol üretimi planlanmakta

“Uzbekneftegaz” Milli Holding Kuruluşu tarafından Kaşkaderya vilayetindeki “Şurtan Gaz Kimya Fabrikası” bünyesinde doğal gaz ve metanoldan 1.4 bütandiol üretimi planlanmaktadır.      Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, toplam maliyeti 570 milyon ABD doları olan projenin fizibilite çalışması Güney Kore’nin IRED Co. ltd. Şirketi tarafından hazırlanacaktır.  Projenin 2020 yılında tamamlanması planlanmakta olup, hammaddeler Kaşkaderya bölgesindeki  “Mübarek Gaz İşleme Tesisi”inden sağlanacaktır.

Kaynak: www.12news.uz