Norveç’in hizmetler sektöründe ticaret ortağı AB ülkeleri

Norveç’in hizmetler sektöründe ticaret ortağı AB ülkeleri

By: Bülent Balyemez

Norveç’in hizmetler sektöründe ticaret ortağı AB ülkeleri

2014 yılı hizmetler dış ticaret rakamları Norveç’in en önemli ticari  ortaklarının  komşu Nordik ülkeleri yerine, AB ülkelerinin olduğunu göstermektedir. Anılan yıl içerisinde hizmetler sektöründe Nordik ülkeleri hariç AB ülkelerine yapılan ihracat toplam hizmetler ihracatının  % 32 sini teşkil ederken, yine bu ülkelerden yapılan hizmet ithalatı toplam Norveç ithalatının % 45 ine tekabül etmektedir.

Kaynak: http://www.ssb.no