Norveç: Innovation Norway İş gücünde azaltmaya gitti

Norveç: Innovation Norway İş gücünde azaltmaya gitti

By: Bülent Balyemez

Norveç: Innovation Norway İş gücünde azaltmaya gitti

Kurumca yapılan açıklamada, 766 çalışanından 51 inin iş akdi sonlandırıldı. Norveç’te kamuda görevli  çalışanların iş akitlerinin sonlandırılması çok ender görülen bir husustur. Kurum bütçe kısıtlamaları nedeniyle faaliyetlerinde etkinliği artırmak ve maliyetlerde kısıntı yapmayı amaçlamaktadır. 51 kişinin 22’ sı Oslo’ da merkezde çalışanlar arasındadır. 26 çalışan ise Oslo dışındaki bölgelerde görevli bulunmaktadır.

Kurumun Geo’su   Anita Krohn Traaseth 51 çalışanla yollarının ayrılmasındaki  amacın, kurumun daha etkin hale getirilerek, müşterilerin aynı hizmet seviyesini almalarına imkan  sağlanması olarak  ifade etmiştir.

Bilindiği üzere, Innovation Norway  dört kamu kuruluşunun birleştirilmesinden oluşmuştur. Bu kurumlar ‘’The Norwegian Tourist Board, The Norwegian Trade Council, The Norwegian Industrial and Regional Development Fund, ve The Governmental Consultive Office for Investor’dır.

Kaynak: Dagens Næringsliv