Moody’s Ummanın Kredi Notu

Moody’s Ummanın Kredi Notu

By: Bülent Balyemez

Moody’s Ummanın Kredi Notu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Umman Sultanlığı devlet tahvillerinin  A1 olan uzun vadeli notunu koruma kararı alırken,   ülkenin genel ekonomik görünümünü negatifte tutmaya devam etti.

Ülkenin ekonomik görünümündeki endişelerin kaynağını bütçe açığı oluşturuyor. 2014 yılında  934 milyon ABD Doları açık verildi. Bu gayri safi milli hasılanın yaklaşık  %  1.2’sine takabül eden bir rakamdı.  Ancak 2015 yılında 6.6 milyar ABD Dolarlık  cari açık ortaya çıkması bekleniyor. Bu rakam GSMH’nın % 8’ine karşılık gelmekte.

Üstelik bu değerin hesaplanmasında  ham petrol varil fiyatının 75 ABD Doları olacağı varsayımından hareket edildi. Görülen o ki bu tahminin tutturulması pek olası değil.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi, petrol fiyatlarındaki düşüşün bütçe üzerinde getireceği yükün azaltılmasına yönelik hükümetin aldığı tedbirlerin  belirsizliğini halen ülke ekonomisi hakkında en önemli  endişe kaynağı olmaya devam ediyor.