MARKA, 2015 Yılı Mali Destek Programlarını Açıkladı (Toplam hibe 13.500.000 TL)

MARKA, 2015 Yılı Mali Destek Programlarını Açıkladı (Toplam hibe 13.500.000 TL)

By: Bülent Balyemez

,

MARKA, 2015 Yılı Mali Destek Programlarını Açıkladı (Toplam hibe 13.500.000 TL)

Ajansımızca 2015 yılı proje teklif çağrıları kapsamında bölgedeki kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projeleri için toplamda 13.500.000 TL karşılıksız destek verilecektir. Bahse konu mali destek programlarına ilişkin olarak; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde aşağıda takvimi verilen  “Bilgilendirme Toplantıları” düzenlenecektir.

Aşağıda detayları verilen programlara başvurular 15 Ocak 2015 tarihinden itibaren alınmaya başlanılacak olup, başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 27 Mart 2015 saat 23.59 ve proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 3 Nisan 2015 saat 17.00 olarak belirlenmiştir.

 

Temiz Üretim Mali Destek Programı:

Temiz Üretim Mali Destek Programı’nın genel amacı KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve bu doğrultuda TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasıdır. Program bütçesi 3.000.000 TL olup proje başına 400.000 TL’ye kadar destek verilecektir.

 

Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı:

Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın genel amacı makina imalat sektöründe ithal edilen ve yüksek katma değerli ürünlerin bölgede üretilerek, bölgede yaratılan katma değerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının sağlanmasıdır. Program bütçesi 3.500.000 TL olup proje başına 400.000 TL’ye kadar destek verilecektir.

 

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı:

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik hazırlanan Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın amacı, turizm sektöründe yüksek katma değerli hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayarak bölgenin turizm gelirinden aldığı payın artırılmasıdır. Program bütçesi 3.500.000 TL olup proje başına 700.000 TL’ye kadar destek verilecektir.

 

Turizm Mali Destek Programı:

Turizm Mali Destek Programı’nın amacı, turist başına elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır. Program bütçesi 3.500.000 TL olup proje başına 300.000 TL’ye kadar destek verilecektir.