Madagaskar Enerji Alanında Fon Kuruluşlarına Çağrı

Madagaskar Enerji Alanında Fon Kuruluşlarına Çağrı

By: Bülent Balyemez

Madagaskar Enerji Alanında Fon Kuruluşlarına Çağrı
Madagaskar’da elektrik kullanım oranının artırılması, erişilebilir enerji kaynaklarının kullanımı, modern enerji tedarikine elverişli bir ortam yaratılması, yenilenebilir enerjilerin diğer enerji türleri ile entegre edilmesi ve uluslararası en iyi uygulamaların kabul edilmesi hedeflerine yönelik politikalara işlerlik kazandırılabilmesi için büyük ölçekli yatırımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda, devlet ve uluslararası fon kuruluşları, enerji alanına özel sektörün dahil edilmesi hususunun altını çizmektedirler. Avrupa Birliği (AB)’nin Madagaskar Büyükelçisi Antonio Sanchez Benedito, AB’nin, Avrupa Yatırım Bankası vasıtasıyla Madagaskar’a enerji üretiminin artırılması ve yeterli düzeyde erişim sağlanması konusundaki desteğini teyit ettiğini, enerjinin özel sektör yatırımcıları için önemli bir alan teşkil ettiğini, öte yandan özel sektörün projelere katılımının esasen kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. Adı geçen diplomat, ayrıca, özel sektörün enerji alanına dahil edilmesinin ve finansman konusunda katılımda bulunmasının beklendiğini ifade etmiştir. Kaynak: Antananarivo Ticaret Müşavirliği
Komorlar Birliğinde Yeni Hükümet
Komorlar Birliğinde, yakın zamanda gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından 29.04.2015 tarihinde mevcut hükumette değişiklik yapılmıştır. Yeni Hükumette, önceden olduğu gibi, muhtelif bakanlıkların fonksiyonlarından sorumlu üç Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile yedi bakan yer almıştır. Ikililou Dhoinine’nin Cumhurbaşkanlığı döneminde görevlendirilen bu III. Hükumetin Bakanlar Kurulunda, bir önceki Hükumetin İçişleri ve Adalet Bakanları değiştirilmiş, ayrıca Eğitim Bakanı Dışişleri Bakanlığına, Çalışma Bakanı da Üretim Bakanlığına kaydırılmış olup, bu suretle boşalan bakanlıklara da yeni bakanlar atanmıştır. Cumhurbaşkanı Ikililou Dhoinine tarafından yapılan bu yeni atamalar yeni hükumette yer almak isteyen ve Cumhurbaşkanına yakın oldukları izlenimi veren bazı adaylarda hayal kırıklığı yaratmış ve ülkede yeni ve reel bir değişiklik için şimdiden 2016 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin beklentisi içine girilmiştir.