Kümelerin Uluslararasılaşması

Kümelerin Uluslararasılaşması

By: Bülent Balyemez

Bu çağrının amacı kümelenme ve iş ağları ortaklığının sınır ve sektörlerin ötesinde yoğunlaştırılması ve stratejik konularda uluslararası işbirliğinin arttırılmasını teminen Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklığının kurulmasının desteklenmesidir.

 

Başvuru sahibi konsorsiyumların iki konudan birisini seçmeleri gerekmektedir:

 

1. Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklığının kurulması ve şekillendirilmesi aşamasında hazırlık çalışmalarının desteklenmesi,

 

2. Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklığının ilk uygulaması, test edilmesi ve daha da geliştirilmesidir.

 

Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015