Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Malezya’nın görünümünü negatiften durağana çevirdi.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Malezya’nın görünümünü negatiften durağana çevirdi.

By: Bülent Balyemez

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Malezya’nın görünümünü negatiften durağana çevirdi.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Malezya’nın uzun dönem yabancı para ihraççı temerrüt notunu A- ve yerel para ihraççı temerrüt notunu A olarak devam ettirdiğini, genel görümünü de negatiften durağana revize ettiğini açıkladı.

Fitch, Malezya’nın kamu finansmanında ve 1 Nisan itibariyle uygulamaya konulan mal ve hizmetler vergisinde gelişme gösterdiğini, keza araç yakıtında gerçekleştirilen sübvansiyon reformuyla da kamu finansmanına destek olunduğunu belirtti.

Kaynak: The Star