Kosgeb Destek Hibeleri ve Teşvikleri

Kosgeb Destek Hibeleri ve Teşvikleri

By: Bülent Balyemez

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması ve KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması.

 

Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

 

KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

 

KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ
Yurt İçi Fuar Desteği: 30.000
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği: 10.000
Tanıtım Desteği: 10.000
Eşleştirme Desteği: 15.000
Bağımsız Denetim Desteği: 10.000
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: 20.000
Danışmanlık Desteği: 15.000
Eğitim Desteği: 10.000
Enerji Verimliliği Desteği: 30.000
Tasarım Desteği: 15.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: 20.000
Belgelendirme Desteği: 10.000
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği: 20.000