Karadeniz Havzası İşbirliği Programı

Karadeniz Havzası İşbirliği Programı

By: Bülent Balyemez

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın proje ortağı olarak yer aldığı Karadeniz Havzası İşbirliği Programı (2007-2013) kapsamında hazırlanan “Karadeniz Bölgesi Turizm Koridoru” projesi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle başlamıştır. 24 ay sonunda tamamlanacak olan projenin koordinatörü Yunanistan Merkezi Makedonya Hükümeti olup, projenin diğer ortakları aşağıda sıralanmıştır.

 

ENPI Ortakları:
Ulusal Bilim Akademisi – Ukrayna;
Kafkasya Turizmi Uluslararası Merkezi – Gürcistan;
Cahu Ekolojik Danışma Merkezi – Moldova;
Burgaz Bölgesi Hükümeti – Bulgaristan;
Tarım Enstitüsü – Ukrayna;
Gavar Devlet Üniversitesi – Ermenistan.
IPA Ortakları:
Trakya Kalkınma Ajansı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Projenin Amaçları:

 

Ortak kurum ve kuruluşlar arasında güçlü işbirliği ortamının oluşturularak bölgenin sürdürülebilir turizm olanaklarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi;
Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm İşbirliği Ağının oluşturulması;
Bölgede bulunan yerel ürün üreticileri arasında sınırötesi işbirliği ortamının oluşturulması;
Yerel ürünlerin uluslararası düzeyde tanıtımını sağlayacak organizasyonların gerçekleştirilmesi
Karadeniz Hanzası yerel tat ve yiyeceklerinin tanıtımının yapılması.