Karadağ’ın dış borcu GSYH’sının %59,6’sı yani 2,022 milyar Avrodur.

Karadağ’ın dış borcu GSYH’sının %59,6’sı yani 2,022 milyar Avrodur.

By: Bülent Balyemez

Karadağ’ın Dış Borcunun GSYH’ye Oranı % 59,6 Oldu

Karadağ’ın dış borcu GSYH’sının %59,6’sı yani 2,022 milyar Avrodur.

Bu bilgiler Ekonomik Politika için Hükümet Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Karadağ kamu borcu konusundaki bilgiler tartışılmak üzere Karadağ Hükümetine gönderilecektir.

Karadağ Hükümeti geçen hafta 398 milyon Avro tuttarındaki önceki  borcunu finanse eetmek için  %3,87 faiz oranıyla (önceki yılın faiz oranına (%7,85) göre 2 kat daha düşük) 500 milyon Avroluk Eurobond ihracı gerçekleştirmiştir.

Dış borcun Maastricht kriterlerine uyması ve GSYH’ye oranının kritik % 60’ı aşmamasından dolayı, kurtarma planına ihtiyaç duyulmayacaktır.

Kaynak: http://hr.seebiz.eu/javni-dug-crne-gore-596-bdp-a/ar-108261/