Karadağ Merkez Bankası Konseyi Tarafından Ziraat Bankası’na Çalışma İzni Verildi

Karadağ Merkez Bankası Konseyi Tarafından Ziraat Bankası’na Çalışma İzni Verildi

By: Bülent Balyemez

Karadağ Haberleri Karadağ Merkez Bankası Konseyi Tarafından Ziraat Bankası’na Çalışma İzni Verildi

Karadağ Merkez Bankası’nın basın açıklamasında;

 • Karadağ Merkez Bankası Konseyi tarafından Ziraat Bankası’na çalışma izni verildiğini,

 • Toplam 1.600 şubesinden yurtdışında 80 şubesi olan Türk Ziraat Bankasının, 2014 yılının Aralık ayı ortalarında lisans için başvuruda bulunduğunu,

 • Konsey, Karadağ Merkez Bankası 2014 yıllık raporunu ,mali sisteminin istikrarı ile fiyat istikrarı raporunu kabul ettiğini,

 • Yıllık rapora göre, geçen yıl beklenenden daha düşük ekonomik büyüme oranı, korunmuş mali ve bankacılık sektörünun yanı sıra kapsamlı mali konsolidasyon tedbirlerini karakterize ettiğini,

 • Ayrıca, Karadağ ekonomisine küresel ve bölgesel makroekonomik ve mali akışları yayılarak karmaşık yapısal reform önlemleri ile farklı büyüme modelinin kabul edilmesi gerektiğini,

 • Finansal İstikrar Raporu’na göre, mevcut olan risk düzeyinin ılımlı olarak karakterize edildiğini,

 • Rapora göre, 2013 yılında kaydedilen iyileşmeye rağmen, endişenin kredi portföyünün kalitesi ile gündeme geldiğini,

 • 2014 Yılı Fiyatlar İstikrarı Raporu’na göre, 2013 yılında sürekli deflasyon eğiliminin ardından, yıllık enflasyon oranının, Kasım ayı hariç tüm yıl boyunca negatif olduğunu,

 • Karadağ Merkez Bankası’nın yapmış olduğu araştırmaya göre, bankaların çoğu enflasyon oranının %1 ile %1,5 arasında olacağını beklerken şirketlerin çoğunun ise %0 ile %0,5 oranında olacağına inandığını,

 • Konsey’in, Karadağ Merkez Bankası’nın geçen yılki faaliyetlerinin, Karadağ’ın mali sisteminin istikrarının sağlanması, sağlam bankaclık sistemi ve güvenli ödeme işlemlerinin korunması ile sürdürüldüğü sonucuna vardığını

  açıklanmıştır.

  Kaynak: Karadağ Haber Ajansı MİNA