Karadağ En Çok Sırbistan ile Ticaret Yapıyor

Karadağ En Çok Sırbistan ile Ticaret Yapıyor

By: Bülent Balyemez

Karadağ En Çok Sırbistan ile Ticaret Yapıyor

Karadağ İstatistik Kurumu MONSTAT’ın verilerine göre, Karadağ 2015 yılının ilk iki ayında  ihracatının neredeyse dört katı değerinde 206,7 milyon Avro’luk ithalat gerçekleştirmiştir.

Ocak ve Şubat aylarında Karadağ’ın toplam ithalatının neredeyse dörtte birini Karadağ’ın en büyük diş ticaret ortağı olan Sırbistan ile gerçekleştirilmiştir. İki aylık dönemdeki ihracatı ise  49 milyon Avro olup  bunun  11 milyon Avroluk  kısmını  ise Sırbistan’a olan ihracat  oluşturmaktadır.

Bu yılın ilk iki ayında toplam dış ticaret hacmi 256 milyon Avro olup geçen yılın aynı dönemine göre %6,4 oranında artış kaydedilmiştir.

MONSTAT’a göre bu yılın ilk iki ayında Karadağ’ın toplam ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre % 9,6 oranında artarken, toplam ithalat değeri ise %5,6 oranında artmıştır.

Karadağ ithalatının dörtte birini hala gıda ürünleri oluştururken, ihracatında ise en çok metaller ihraç edilmiştir.

İthalatta ilk sırayı 54 milyon avro ile  Sırbistan  alırken, 18 milyon avro ile Çin ikinci  sırada ve 17 milyon  avro ile Bosna Hersek üçüncü sırada yer almıştır. Karadağ’ın ihracatındaki ülkeler ise sırası ile  İtalya, Sırbistan ve Bosna Hersek’le gerçekleştirmiştir. En büyük Ticaret hacmi CEFTA ve AB ülkeleri ile gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2013&mm=07&dd=25&nav_id=736211