İsveç: Üç sendika TTIP konusunda ortak tutum metni açıkladı

İsveç: Üç sendika TTIP konusunda ortak tutum metni açıkladı

By: Bülent Balyemez

İsveç: Üç sendika TTIP konusunda ortak tutum metni açıkladı

İsveç’in 3 önemli (çalışanlar) sendikası (TCO, LO ve SACO), AB-ABD arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP)müzakerelerine ilişkin ortak pozisyonlarını açıklayan bir metin yayımladılar.

20 Mart 2015 tarihli ve TTIP konusunda AB başmüzakerecisi Sn. Garcia Bercero’ya hitaben yazılan mektup ve ekinde;

  • TTIP müzakerelerinde, toplumsal tarafların (çalışanlar olarak) sürece katılımlarının sağlanması ve görüşlerinin alınmasından duyulan memnuniyet, Isveç olarak TTIP’e ve “serbest ticaret”e verilen destek açıkça ifade edilmektedir.
  • İşçi hakları ile ilgili olarak TTIP’de “açık hüküm” olarak yer verilmesi talep edilen 4 başlıkta somut öneride bulunulmaktadır: Temel hakların (sendikal haklar dahil) korunması; üye ülkelerin sahip olduğu çalışan haklarına yönelik ulusal kuralların korunması ve yeni kurallar getirilebilmesi yetkisinin devamı; ulusal endüstriyel ilişki/çalışma sistemleri yoluyla ulusal ve uluslararası (ILO) işçi haklarına uyum sağlanması ve bu kuralların  etkin uygulanması; ortak minimum çalışan hakları seviyesinin sağlanması.