İsveç: Hükümetin Yeni Ekonomi (Teşvik) Paketi

İsveç: Hükümetin Yeni Ekonomi (Teşvik) Paketi

By: Bülent Balyemez

İsveç: Hükümetin Yeni Ekonomi (Teşvik) Paketi

İsveç ekonomi basınında bugün öne çıkan konu, Bahar Bütçesi çalışmaları kapsamında, Başbakan Sn. S. Löfven ve Girişimcilik Bakanı Sn. M. Damberg’in “Ekonomi Politikası Atağı” başlığı ile düzenledikleri basın toplantısıydı. Başbakan Löfven, “ Ekonomi Politikası Atağı” başlıklı sunumunda; ihracatı, uluslararası rekabetçiliği ve istihdamı arttırmaya ve yatırım ortamını iyileştirmeye dönük birtakım politikaların uygulamaya konulacağını açıkladı. Buna göre,

  • 2015 yılında 226 milyon SEK, 2016-2019 döneminde yıllık 315 milyon SEK yatırım yapılması/devlet teşviği verilmesi planlanıyor.
  • Planda ihracatın desteklenmesi en önemli kalem olarak görülüyor. 2015 yılında 75 milyon SEK, 2016’dan itibaren 105 milyon SEK ihracata destek amacıyla ayrılacak.
  • Hükümet yeni ihracat stratejisi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü, ilerleyen günlerde stratejinin açıklanacağı belirtiliyor (Çin ve Hindistan gibi pazarlarda daha etkin olunması; fiyat rekabeti yerine kalite rekabetinin öne çıkarılması; turizm başta olmak üzere hizmetler ticaretine gereken önemin verilmesi öne çıkan başlıklar).

Ek Mali Teşvikler

(million SEK)

2015

2016

2017 2018 2019

Kobi’lere yeni ve artan finansman imkânları sağlanması

71

90

90

110 110
Yatırım/Yenilikçilik Ortamının İyileştirilmesi 50 100 100 100

100

İhracat Atağı

105 125 125 105 105

Toplam

226 315 315 315

315