İspanyol Devletinin Kamu Yatırımlarına ayırdığı bütçe 2007 yılındaki rakamın yarısına tekabül ediyor.

İspanyol Devletinin Kamu Yatırımlarına ayırdığı bütçe 2007 yılındaki rakamın yarısına tekabül ediyor.

By: Bülent Balyemez

İspanyol Devletinin Kamu Yatırımlarına ayırdığı bütçe 2007 yılındaki rakamın yarısına tekabül ediyor.

İspanya, geçen yıl kamu yatırımlarına 22.113 milyon euroluk bir bütçe ayırmıştı. Bu da İspanya’nın gayri safi milli hasılasının % 2 oranına denk geliyordu. Bu oran İspanya’da demokrasi kurulduğundan beri kamu yatırımlarına ayrılan en düşük rakam. 2007 yılında İspanya, kamu yatırımlarına 49.497 milyon euro ayırarak AB üyesi ülkeler arasında kamuya en çok bütçe ayıran ülkelerden biri haline gelmişti. Bu miktar da İspanya’nın gayri safi milli hasılasının %4,6 oranına denk geliyordu. Kamu yatırımlarına ayrılan bütçe tam 7 yıl sonra %57 oranında azaldı. İspanya, diğer AB üye ülkeleri Yunanistan ve İrlanda gibi kamu bütçesinde en çok kesinti yapan ülkelerden biri olmuş oldu.

Kaynak: Cinco Dias