İlk İşim Girişim” ödüllü girişimcilik yarışması 2015 yılı başvuruları başlamıştır

İlk İşim Girişim” ödüllü girişimcilik yarışması 2015 yılı başvuruları başlamıştır

By: Bülent Balyemez

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Çalık Holding ortaklığında düzenlenen “İlk İşim Girişim” ödüllü girişimcilik yarışması 2015 yılı başvuruları başlamıştır. Yarışmanın amacı, üniversite öğrencisi, mezunlar ve sanayi alanında çalışmakta olan kişiler arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesidir. Yarışmada, fikir ve konu sınırlaması yoktur. Başvurular gerçek kişilerce tek başına veya ekip halinde yapılabilmektedir. Bir yarışmacı en fazla 2 proje ile yarışmaya katılabilir. Herhangi bir yatırım ağından yatırım almış ve Çalık Holding’in yatırım yapmasını engelleyici bir anlaşmaya sahip olan projeler başvuru yapamazlar.

2014 yılında düzenlenen yarışma hakkında: http://www.ilkisimgirisim.com/ilk_isim_Girisim_2014-content-m-9-9.html#prettyPhoto

2014 yılında Birinci olan proje:http://ilkisimgirisim.com/ilk_isim_Girisim_2014te_Birinci_Olan_Proje;_Damar_Goruntuleme_Spreyi_-content-n-14-2.html

Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2015, Perşembe; (saat: 18.00)

Websitesi: http://ilkisimgirisim.com/anasayfa

Online başvuru: http://www.ilkisimgirisim.com/basvuru/

Kimler başvurabilir?

·         Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

·         Üniversite Mezunları

·         Sanayide çalışmakta olan kişiler

·         Akademisyenler

·         Bağımsız Araştırmacılar

·         Yarışmaya bireysel veya istenirse ekip oluşturarak başvuru yapılabilir. Ekip halinde katılımlarda da tüm ekip üyelerinin yukarıdaki katılım koşullarını sağlaması zorunludur.

Ödül, destek ve sunulacak imkanlar

·         Birinci olacak projenin sahibine Yıldız Teknk Üniversitesi Teknokent kuluçka merkezinde 1 yıl süresince ücretsiz ofis

·         İlk 3’e giren proje sahiplerine Çalık Holding tarafından 1 milyon TL’ye kadar yatırım desteği olanağı

·         Finalistlere ve ilk 3’e sunulacak sürpriz hediye ve ödüller

·         İlk 20’ye giren proje sahipleri için 5 yıldızlı otelde 3 günlük eğitim kampı (Önde gelen akademisyenler ve girişimciler ile tanışma imkanı, Girişimcilik dünyasının önemli isimlerinden İş Planı Hazırlama, Sunum Teknikleri ile Satış-Pazarlama konularında mentörlük)

Değerlendirme kriterleri

·         Projenin Uygulanabilirliği

·         Rekabet Potansiyeli

·         Uygulama Kolaylığı

·         Verilerin Tutarlılığı

·         Yenilikçi ve Özgün Yönü

·         Pazar Potansiyeli

·         Finansal Getirisi

Dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Başvuru yapmadan önce Başvuru Koşullarının incelenmesi gerekmektedir.

·         Bir yarışmacı en fazla 2 proje ile yarışmaya katılabilir.

·         Yarışma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde dereceye giren katılımcıların yarışmaya başvuruda sundukları fikir/proje/ürünlerinin ticarileşebilmesi için yatırım yapma yetkisi Çalık Holding’e aittir. Katılımcılar bu kapsamda yarışmaya sundukları fikir/proje/ürünlerinin herhangi başka bir kurumla ortak olmadığını ve bu konuda Çalık Holding’in hak sahibi olduğunu bildiklerini kabul ve beyan ederler. Herhangi bir yatırım ağından yatırım almış ve Çalık Holding’in yatırım yapmasını engelleyici bir anlaşmaya sahip olan projeler başvuru yapamazlar.

·         Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün yasal sorumluluk fikir sahibine aittir.

·         Yarışmaya giren gerçek kişiler yarışmaya dahil ettikleri veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, fikir ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm bilgilerin tüm yasal telifi ve kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir 3. Parti kişi veya kuruluşun yasal koruması altında olmadığını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

·         Etkinlik’te sergilenecek olan projeler hakkında üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında fikri ve sinai hak ihlali nedeniyle açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler, yarışmaya başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir. Bu konuda Etkinlik’i düzenleyen kurumların hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta Etkinlik’i düzenleyen kurumlara 3. Kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması muhtemel tüm zararlar ilgili katılımcı tarafından tazmin edilecektir.

·         Katılımcılar, dereceye girenlere verilmesi planlanan yatırım desteğinin Çalık Holding tarafından verilmiş olan bir taahhüt niteliğinde olmadığını, ilgili Etkinlik kapsamında münhasıran Çalık Holding tarafından belirlenmek kaydı ile, verilecek olan desteğin azami miktarını ifade ettiğini, dereceye giren katılımcılara verilecek desteğin şartlarının Çalık Holding tarafından belirleneceğini bildiklerini kabul ve beyan ederler.

·         Sıkça Sorulan Sorular (SSS) ve yanıtları: http://ilkisimgirisim.com/Sikca_Sorulan_Sorular-content-m-12-12.html

Başvuru ve yarışma süreci: http://ilkisimgirisim.com/Yarisma_Sureci-content-m-15-15.html

·         Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2015

·         Yarı Finalistlern ilanı: 11 Mayıs 2015

·         Yarı Finalistlerin Eğitim Kampı ve Sunumlar: 15 – 16 – 17 Mayıs 2015

·         Finalistlerin ilanı: 18 Mayıs 2015

·         Final Etkinliği: 27 Mayıs 2015 (YTÜ Davutpaşa Kampüsü Otağ-ı Hümayun’da gerçekleştirilecektir.)

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: http://ilkisimgirisim.com/iLETisiM-content-m-5-5.html

YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi

Tel (1): (212) 483 70 06

Tel (2): (212) 483 70 07

Tel (3): (212) 483 70 08

e-posta: bilgi@yildiztto.com