HSBC’nin Brezilya’daki faaliyetlerini sonlandırması

HSBC’nin Brezilya’daki faaliyetlerini sonlandırması

By: Bülent Balyemez

HSBC’nin Brezilya’daki faaliyetlerini sonlandırması
Yakın geçmişte ekonomik kalkınma neticesinde milyonlarca Brezilyalının yoksulluktan kurtularak bankacılık sistemine dahil olması ve ayrıca, bankacılık sektöründeki artan rekabet ve verimlilik neticesinde bankacılık sektörü Brezilya ekonomisinin gözde bir sektörü olmuştur. Bankacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunan bu iki faktörün yanı sıra, ayrıca, ülkede enflasyonu kontrol altına almak adına bankaların lehine olacak para politikaları uzun yıllar tercih edilegelmiştir. Ancak, faizlerin yüksek tutulmasına dayalı bu tarz para politikaları istihdam yaratma potansiyeli yüksek olan üretim tesisleri ve iş yerleri açmak isteyen iş çevrelerinin para temin etmesini oldukça zorlaştırmıştır.
Bununla birlikte, Brezilya’da faiz oranlarının çok yüksek (%13,75) olmasına ve bankacılığın ülkedeki ekonomik yavaşlamadan en az etkilenen sektör olmasına rağmen, HSBC Bankası Türkiye ile birlikte Brezilya’daki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştır. Geçen yıl Brezilya ekonomisinin sadece %0,1 oranında büyümesine karşılık, Brezilya’nın en büyük ilk beş bankası karlarını %20 oranında artırabilmiştir, Brezilya’nın altıncı büyük bankası olan HSBC ise 247 milyon Dolar zarar etmiştir.
Brezilya’da bankacılığın karlı bir sektör olmasına paralel olarak, zamanla bu sektörde rekabet yoğunlaşmış ve HSBC Brezilya’da iyi karlar elde etmesine rağmen bankacılık sektöründeki diğer büyük rakipleriyle rekabet edebilecek ölçeğe ulaşmayı başaramamıştır. Ayrıca, Brezilya makamlarının Brezilya vatandaşlarının İsviçre’deki HSBC Bankası vasıtasıyla kara para aklamasına yönelik başlattığı soruşturma da HSBC’nin Brezilya’dan ayrılma kararını almasında etkili olmuştur.
http://www.bbc.com/news/business-33092732