Hırvat Merkez Bankası 2015’deki Büyüme için İyimser

Hırvat Merkez Bankası 2015’deki Büyüme için İyimser

By: Bülent Balyemez

Hırvat Merkez Bankası 2015’deki Büyüme için İyimser

Hırvat Merkez Bankası en son yapmış olduğu tahminler çerçevesinde, 2015’in ilk çeyreğinde GSYİH’da küçük bir düşüşün yaşanabileceğini, ancak 2015 genelinde büyümenin geçen Aralık’ta yapılan %0,2’lik tahminden daha yüksek olabileceğini açıkladı. Aynı açıklamada, Merkez Bankası, özellikle düşük seyreden petrol fiyatları ve uygun finansman koşulları nedeniyle 2015 de büyümenin beklentilerden daha yüksek olabileceğini belirtti.

Özellikle sanayi üretim endeksinin 2015’in ilk ayında ciddi bir şekilde düşmesi ve sonra Şubat’ta sözkonusu düşüşü telafi edecek bir toparlanmanın olmamasıyla birlikte endüstriyel üretim 2015’in ilk iki ayında %2,3 oranında düştü. Ancak Ocak ayında inşaat işlerinde ve perakende şirket cirolarında artışlar kaydedilmiştir. 2014’ün son çeyreğinde %1,2 artan mal ihracatı, küresel düzeyde ham petrol fiyatlarını düşmesiyle birlikte, ülkenin ana ihraç kalemi olan mineral yağ ve türevlerine ilişkin ihraç fiyatlarının gerilemesi nedeniyle 2015 yılının başında itiabren yavaşlama eğilimine girmiştir.

Kaynak: Hina Haber Ajansı