Hindistan’ın ithalat sistemi kompleks yapısını sürdürüyor

Hindistan’ın ithalat sistemi kompleks yapısını sürdürüyor

By: Bülent Balyemez

Hindistan’ın ithalat sistemi kompleks yapısını sürdürüyor

DTÖ Hindistan’ın Gümrük yöntemlerini ve ticaretin kolaylaştırılması uygulamalarını kolaylaştırdığını ancak ülkenin ithalat yapısının hala kompleks olduğunu belirtmektedir.

Hindistan’In ticaretin kolaylaştırılması için 2011 yılında gümrüklerde kendi değerlendirme sistemini kurduğunu ve ithalatın yaklaşık % 97.6 oranında bir kısımının risk yönetim sistemi vasıtasıyla işlendiği belirtilmektedir. Bütün bu önlemlerin uygulanmasına rağmen, Hindistan’ın ithalat rejiminin kompleks yapısının özellikle lisans ve ruhsat sistemi ve tarife yapısı, sayısız istisnaları, ürünlere göre değişen oranları, kullanıcı veya özel ihracat tanıtım programlarında devam ettiği ifade edilmektedir.

DTÖ tarafından hazırlanan Hindistan’ın altıncı Ticaret Politikası Gözden Geçirmeleri raporuna göre Hindistan’ın ülke fikri mülkiyet hakları rejimini modernize etmek için birçok girişim başlattığı belirtilmiştir.Bununla birlikte Hindistan’ın rezervasyonlarına rağmen, bölgecilik ihracatı için pazara girişini geliştirecek bütün ticaret politikaları amacının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bunun kanıtı ise hala yürürlükte olan 15 anlaşma ve diğer anlaşmalarla ilgili görüşmeler olarak verilmektedir.

Raporda MFN (En Çok Kayrılan Ülke) basit ortalama tarife oranlarının 2010-11 döneminde % 12’den 2014-2015 döneminde % 13’e yükseldiği ifade edilmektedir. Bu durum tarımda özellikle hububat ve müstahzarlarında, yağlık tohumlar ve yağlarda, şeker ve şekerlemelerde tarifelerin yükseldiğini göstermektedir. Ayrıca raporda özellikle tarım ürünlerinde Hindistan’ın DTÖ bağlı tarifelerinin uygulanan oranlardan daha yüksek olduğu da vurgulanmaktadır.

Raporda ayrıca Hindistan’ın mermer ve diğer benzer taş ürünlerinde ve sandal ağacında ithalat kotalarına başvurmaya devam ettiği ilave edilmiştir.