Güney Afrika’nın 2015 yılı Büyüme Beklentisi Aşağıya Çekildi

Güney Afrika’nın 2015 yılı Büyüme Beklentisi Aşağıya Çekildi

By: Bülent Balyemez

Güney Afrika’nın 2015 yılı Büyüme Beklentisi Aşağıya Çekildi
Dünya Bankası Güney Afrika’nın 2015 yılı büyüme beklentisini % 2,7’d en %2,5’e düşürdüğünü açıklamıştır. Banka bu revizeye gerekçe olarak ESKOM’un başarısız şekilde yönetilmesini ve enerji sektöründeki arz açığını giderecek politikalar üretememesini göstermiştir. Aynı açıklamada, Sahra-altı Afrika’nın 2015 yılı büyüme beklentisi petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak % 4,5’ten %4’e çekilmiştir.