Güney Afrika Cumhuriyeti Haberleri Hükümet tarafından Siyah Endüstricilere 830 milyon dolar ayrılacak

Güney Afrika Cumhuriyeti Haberleri Hükümet tarafından Siyah Endüstricilere 830 milyon dolar ayrılacak

By: Bülent Balyemez

Güney Afrika Cumhuriyeti Haberleri
Hükümet tarafından Siyah Endüstricilere 830 milyon dolar ayrılacak
Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, siyah endüstricilerinin desteklenmesi ve rekabet edebilirliklerinin artırılması amacıyla, devlet tarafından 1 milyar Rand (830 milyon dolar) tutarında hibe ve ucuz kredinin sağlanacağını açıklamıştır. Güney Afrika hükümeti önümüzdeki üç sene içerisinde 100 siyah endüstrici yaratmayı hedeflemektedir.
Kullanıdırılacak kredi faiz oranlarının %1-3 düzeyinde olması beklenirken, Black Business Council (Siyah İş Konseyi) devlet tarafından siyah endüstricilere sağlanacak hibelerin 10-20 milyar Rand (8,3-16,6 milyar dolar) düzeyine çıkarılması hususunda lobi yapacaklarını açıklamıştır.
Kaynak: Business Day, 26 Mart 2015