Gümrük Beyanname Düzeltme İşlemi

Gümrük Beyanname Düzeltme İşlemi

By: Bülent Balyemez

TASARRUFLU YAZI (24.03.2015/6799119)
 Özet:Beyanname Düzeltme İşlemi

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605/161.02.01
Konu : Beyanname Düzeltme İşlemi
DAĞITIM

 

Bilindiği üzere BİLGE Detaylı Beyan modülünde gümrük beyannamesi tescil edildikten sonra ancak gümrük idaresince kabul/onay işlemi yapılmasından önce yapılan düzeltme işlemleri için gümrük idarelerinde bulunan veri giriş salonlarına gidilerek işlem yapılması gerekmekteydi.

Bu kapsamda, işlem süreçlerinin hızlandırılması amacıyla, beyanname tescilinden sonra ancak beyanname onay işleminden önce yapılacak düzeltme işlemlerinin de veri giriş salonlarına gidilmeden yapılabilmesine imkan sağlayan teknik düzenlemeler tamamlanmıştır. Onay işlemi öncesi yapılan düzeltmelere dair tüm kayıtlar, söz konusu beyannameye ilişkin diğer tüm verilerle birlikte sistem üzerinde yer alacaktır. Söz konusu uygulama ile ilgili olarak tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine gerekli bildirim yapılmıştır.

Bu itibarla veri giriş salonlarının bu amaçla kullanılmamasına ilişkin üyelerinizin bilgilendirilmesine yönelik gerekli duyuruların yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Harun USLU
Bakan a.
Genel Müdür V.