Godrej Nature’s Basket Ürünlerini Online Olarak Satmak Için Amazon Ile Ortaklık Kurdu

Godrej Nature’s Basket Ürünlerini Online Olarak Satmak Için Amazon Ile Ortaklık Kurdu

By: Bülent Balyemez

Godrej Nature’s Basket Ürünlerini Online Olarak Satmak Için Amazon Ile Ortaklık Kurdu

E-marketer tarafından 22 ülke için mobil, digital ve geleneksel reklam harcamaları tahminleri için yapılan çalışma sonucuna göre 2015 yılında Hindistan’ın toplam medya reklam harcamaları küresel toplam harcamaların %1,1’ini oluşturacaktır. 2015 yılında reklam harcamaları %8 oranında artarak 6,6 milyar dolara ulaşacak ve bunun 940 milyon dolar civarı dijital reklam harcamalarına harcanacaktır. Bu rakam toplam harcamaların %14,2’sini oluşturmaktadır. Söz konusu ülkeler arasında dünya genelinde dijital reklam harcamalarında son üçte yer alan ülkeler arasında Arjantin ve Endonezya yer almaktadır.  2019 itibariyle Hindistan’da dijital reklam harcamalarının toplam reklam harcamalarının dörtte birinden daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Mobil internet reklam harcamaları bu yıl ve önümüzdeki yıl en az iki katına artarken 2018 yılı itibariyle dijital reklam harcamalarının yarısından fazlası mobil harcamalara aktarılacaktır.

Kaynak: Economictimes