DTÖ, Miktar Kısıtlamalarına İlişkin Yeni Bir Web Sitesi Hazırladı

DTÖ, Miktar Kısıtlamalarına İlişkin Yeni Bir Web Sitesi Hazırladı

By: Bülent Balyemez

DTÖ, Miktar Kısıtlamalarına İlişkin Yeni Bir Web Sitesi Hazırladı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yalnızca miktar kısıtlamalarını konu edinen yeni bir web sitesi hazırladı. Bahse konu web sitesinde (https://www.wto.org/qr) miktar kısıtlamalarına ilişkin açıklayıcı dokümanlar ile gerekli önlemlere ve bildirim prosedürlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ayrıca, söz konusu web sitesi üzerinde bulunan DTÖ Miktar Kısıtlamaları veritabanı aracılığıyla DTÖ üyeleri tarafından bildirilen tüm kısıtlar; ürün, önlem türü, ticaret partneri vb. kriterlerle taranabilmektedir.

Miktar kısıtlamaları, bir DTÖ üyesi tarafından malın üretimi, tüketimi, dışalımı veya dışsatımının kısıtlanmasını ifade etmektedir. GATT Anlaşması gereğince, belirli istisnai durumlar haricinde, bu kısıtların kaldırılması öngörülmektedir.