Dolaşım ve Menşe Belgeleri Hk (İMMİB yazısı)

Dolaşım ve Menşe Belgeleri Hk (İMMİB yazısı)

By: Bülent Balyemez

Dolaşım ve Menşe Belgeleri Hk (İMMİB yazısı)

 

İSTANBUL MADEN VE METALLER  İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 

Sayı:       41111086-TİM.İMMİB.GSK.TICBEL.2015/3-3748     İstanbul, 26/03/2015

Konu:      Dolaşım ve Menşe Belgeleri Hk

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

Bilindiği üzere, 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 3. maddesine “… A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri, vb. mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve/veya onaylanması.” şeklindeki (d) bendi eklenmiş olup, Birliğimiz ihracatçılar ve/veya gümrük müşavirliklerine söz konusu belgelerin satış ve onay işlemlerinde yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda, Birliğimizce uluslararası dolaşım belgelerinden;

•          A.TR,

•          Basitleştirilmiş A.TR,

•          Menşe Şahadetnamesi,

•          Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A),

•          EUR-1 ve EUR-MED

belgelerinin’ ihracatçı firmalara (veya gümrük müşavirlerine) satış ve onay bedeli satış esnasında peşinen alınacak olup, toplam bedel 5 TL (beş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Söz konusu hizmetin verilmesinde firmalardan alınacak “Satın Alma Başvuru Formu” ve “Taahhütname” örneği linkte (www.immib.org.tr/tr/aktuel-duvurular-dolasim-ve-mense-belgeleri-hk.html) yer almaktadır.

Anılan yetkilendirme sonrası, söz konusu belgelerin Birliğimizce Dış Ticaret Kompleksinde A Blok zemin katta ve Karaköy / Kocaeli İrtibat Bürolarında 04 Mart 2015 tarihinden itibaren Dolaşım Belgelerinin satış ve onay işlemlerine başlandığının üyelerinize duyurulması önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Ümit KOŞKAN

Genel Sekreter V