Çin H.C.’nin Dünya Bankasının “Doing Business 2015” Raporundaki Yeri

Çin H.C.’nin Dünya Bankasının “Doing Business 2015” Raporundaki Yeri

By: Bülent Balyemez

Çin H.C.’nin Dünya Bankasının “Doing Business 2015” Raporundaki Yeri

Dünya Bankası tarafından her yıl açıklanan ve ülkelerin iş yapmak konusundaki kolaylık derecesine göre sıralandıkları “Doing Business 2015” raporunda Çin H.C. 2015 yılında 189 ekonomi içerisinde 2014 yılına göre 3 sıra ilerleyerek 90. sıraya ulaşmıştır.

Anılan raporda, Pekin ve Şanghay şehirleri bazında ithalat ve ihracat işlemlerine de yer verilmiş olup; Şanghay için ithalat süresi 24 gün ve konteyner başına ithalat gideri 615 ABD Doları; Pekin in ithalat süresi 24 gün ve konteyner başına ithalat gideri 1026 ABD Doları olarak ifade edilmektedir. Anılan rapordaki çalışma incelendiğinde iki şehir arasındaki maliyet farkının iç taşıma ve liman elleçleme giderlerinden kaynaklandığı görülmektedir.

Kaynak: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/china